PGNiG Termika ma 10-letnią umowę na sprzedaż ciepła w Warszawie

7 lipca 2018, 07:15 Alert
Elektrociepłownia Żerań
Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

PGNiG TERMIKA SA i Veolia Energia Warszawa S.A. 6 lipca br. podpisały Wieloletnią Umowę Sprzedaży Ciepła, która zapewnia zaopatrzenie stolicy w ciepło systemowe przez kolejnych 10 lat.

Umowa reguluje całość spraw związanych ze sprzedażą i zapewnieniem mocy cieplnej oraz dostawą ciepła do sieci dystrybucyjnej w Warszawie. Dotyczy dostaw ciepła w wodzie sieciowej (z Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Ciepłowni Kawęczyn i Ciepłowni Wola) oraz w parze technologicznej (z Elektrociepłowni Żerań).

Porozumienie zostało podpisane na okres do końca sierpnia 2028 roku z możliwością przedłużenia na kolejnych 12 miesięcy. Sprzedawane w jego ramach ciepło systemowe – czyli ogrzewanie i ciepła woda dostarczane do budynków siecią dystrybucyjną – stanowi blisko 80 % ciepła zużywanego w stolicy.

– Zagwarantowanie mieszkańcom Warszawy bezpiecznych dostaw ciepła jest jednym ze strategicznych celów naszej Spółki. Umowa obejmuje całą dekadę i ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale również istotny walor proekologiczny. Zapewnia wieloletnie dostawy ciepła systemowego, które jest alternatywą dla przestarzałych kotłów i pieców domowych a tym samym narzędziem w walce o czystsze powietrze w stolicy – dodaje Jarosław Głowacki, prezes zarządu PGNiG TERMIKA SA.

– Codzienne pracujemy z mieszkańcami Warszawy, naszymi Klientami, zapewniając im komfort cieplny i usługi efektywności energetycznej. To właśnie dla nich Veolia sukcesywnie rozwija i unowocześnia infrastrukturę ciepłowniczą, modernizując istniejącą blisko 70 lat sieć i rozwijając ją do nowych obszarów miasta. Podpisanie umowy wieloletniej potwierdza zaangażowanie Veolii w rozwój miasta i odpowiedzialność za stabilne dostawy. – mówi Jacky Lacombe, prezes zarządu Veolia Energia Warszawa SA.

PGNiG Termika