PGNiG Termika wystąpiła o zgodę na przejecie SEJ

31 maja 2016, 12:30 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika
Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

W ubiegłą środę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek PGNiG Termiki w sprawie przejęcia Spółki Energetycznej „Jastrzębie” (SEJ) – wynika z informacji UOKiK.

Zgodnie obowiązującymi przepisami zainteresowana przejęciem Spółki Energetycznej „Jastrzębie” PGNiG Termika wystąpił do UOKiK z wnioskiem o zgodę na koncentracje.

W ramach zgłaszanej transakcji PGNiG Termika zamierza kupić od Jastrzębskiej Spółki Węglowej 100 proc. Spółki Energetycznej „Jastrzębie” W wyniku tej transakcji PGNiG Termika pośrednio przejmie też kontrolę nad spółką SEJ-Serwis, w której 55 proc. udziałów należy do SEJ.

SEJ zajmuje się przede wszystkim produkcją energii elektrycznej, ciepła, sprężonego powietrza oraz chłodu. Działalność w tym zakresie odbywa się głównie na potrzeby kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej :KWK Pniówek, KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, KWK Krupiński.

W ubiegłym tygodniu JSW i PGNiG Termika podpisały list intencyjny w sprawie SEJ, w którym zobowiązały się prowadzić negocjacje „w dobrej wierze w celu zwarcia transakcji”.

Zgodnie z tym porozumieniem PGNiG Termika zobowiązała się wystąpić do UOKiK o zgodę na realizację transakcji, a JSW ma uzyskać zgodę obligatariuszy lub spowodować, że SEJ wystąpi do obligatariuszy celem uzyskania zgód lub oświadczeń woli niezbędnych do realizacji transakcji.

Pod koniec kwietnia PGNiG Termika złożyła JSW warunkową ofertę wiążącą dotyczącą nabycia akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie”. Wtedy także SEJ z grupy JSW zawarła z PGNiG Termika umowę sprzedaży 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej za 190,4 mln zł.