PGNiG Upstream International pozyskuje finansowanie na odwierty w Norwegii

13 sierpnia 2015, 14:42 Alert

(PGNiG)

Należąca do PGNiG SA spółka PGNiG Upstream International AS podpisała umowę kredytową w wysokości 400 milionów dolarów z ośmioma bankami (Societe Generale, BNP Paribas, ING, HSBC, Citibank, CACIB, SEB oraz Natixis).  Środki pozyskane w ramach kredytu zostaną głównie wykorzystane na wcześniejszą spłatę istotnej części obecnego zadłużenia PUI, włączając całość zadłużenia zaciągniętego w związku z zakupem aktywów od Total E&P Norge w 2014 roku.

Kredyt ma charakter odnawialny i został udzielony na okres siedmiu lat, z dwuipółrocznym okresem karencji. Będzie on stanowił jeden z kluczowych elementów finansowania PUI w najbliższych latach. Umożliwi elastyczne kształtowanie planów dotyczących działalności poszukiwawczej i wydobywczej. PUI będzie miała możliwość dowolnego nabywania innych aktywów wydobywczych w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Środki z kredytu pomogą płynnie realizować także ambitny plan zagospodarowania dwóch nowych złóż ropy i gazu (Gina Krog oraz Snadd).

Formuła Reserve Based Loan sprawia, że kredyt zapewni dużą samodzielność finansową PUI, a tym samym nie będzie wprost obciążać działalności PGNiG SA w Polsce. Wynika to z faktu, że kredyt będzie zabezpieczony na norweskich aktywach i zapewni także dodatkowe oszczędności dla Grupy PGNiG w obszarze kosztów finansowych.

W sierpniu 2015 roku PUI dokona spłaty około 1,3 mld złotych do PGNiG. Ta kwota obejmuje spłatę 400 mln zł finansowania pomostowego udzielonego w związku z zakupem aktywów od Total, jak również wcześniejszą spłatę innych pożyczek wewnątrzgrupowych. Taka wcześniejsza spłata, z perspektywy PGNiG, znacznie przyspieszy zwrot z inwestycji w Norwegii. Zakłada się, że do 2017 roku skumulowane transfery środków z Norwegii do Polski przewyższą nominalną wartość inwestycji w spółkę norweską.

***

Obecnie PGNiG Upstream International posiada 15 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na ośmiu z nich prowadzi działalność poszukiwawczą, w tym na dwóch jako operator. Spółka planuje wystąpić o następne koncesje w ramach nadchodzących rund koncesyjnych.

Łączne zasoby wydobywalne, które przypadają na PUI wynoszą 81 milionów baryłek ekwiwalentu ropy i gazu (dane na grudzień 2014). To ponad 10% łącznych zasobów Grupy PGNiG. W pierwszym półroczu 2015 roku PUI wyprodukowała 4,3 mln baryłek, co stanowiło 22% łącznego wydobycia Grupy PGNiG w tym okresie.