PGNiG zyskuje 10-krotnie bez premii wygranej z Gazpromem, ale dzięki podwyżce cen gazu i ropy

2 września 2021, 06:45 Alert
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PGNiG podaje, że jego EBITDA w pierwszej połowie 2021 roku wyniosła 5,2 mld zł, a zysk netto ponad 2,4 mld zł. Sprzedał o osiem procent więcej gazu ziemnego, czyli 18,2 mld m sześc. Spółka podaje, że wyniki z tego okresu są już pozbawione premii zwycięstwa sądowego nad Gazpromem dającego dodatkowe przychody, ale poprawia je wyższa cena gazu. EBITDA segmentu Poszukiwania i Wydobycie wzrosła dziesięciokrotnie.

– W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku GK PGNiG osiągnęła 24,99 mld zł przychodu, o 19 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Koszty operacyjne wzrosły o 61 proc. r/r do 21,57 mld zł, w czym istotny udział miał gwałtowny wzrost cen pozyskania gazu spowodowany rekordowo wysokimi notowaniami paliwa na międzynarodowych rynkach. Wynik EBITDA zmniejszył się o 44 proc. do 5,2 mld zł, a EBIT o 55 procent, do 3,42 mld zł. Grupa wypracowała 2,43 mld zł zysku netto, o 59 proc. mniej niż w tym samym okresie 2020 roku – informuje PGNiG w komunikacie.

– Spadek EBITDA i EBIT rok do roku jest efektem uwzględnienia w ubiegłorocznych wynikach zwrotu przez Gazprom nadpłaty z tytułu dostawy gazu ziemnego w konsekwencji wygranego przez PGNiG arbitrażu. Jeżeli w wynikach I półrocza 2020 roku pominąć kwotę zwrotu, to w tym roku EBITDA GK PGNiG była wyższa od ubiegłorocznej o 17 proc. a EBIT o 25 procent. Mniejsza była także dynamika kosztów operacyjnych, które wzrosły o 18 proc. rok do roku – tłumaczy PGNiG.

– Największy wkład wniósł segment Poszukiwanie i Wydobycie, który odpowiadał za 53 procent wyniku wobec 3 procent rok wcześniej. Segment Dystrybucja wypracował 30 procent EBITDA, podczas gdy w I połowie 2020 roku było to 13 procent. Wkład segmentu Wytwarzanie wyniósł 12 procent, co stanowi dwukrotny wzrost rok do roku. Udział segmentu Obrót i Magazynowanie spadł do 5 z 81 procent przed rokiem. Zmiany te – w szczególności w przypadku segmentów Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie – są w znacznym stopniu efektem gwałtownych wahań cen węglowodorów – podaje spółka.

PGNiG podaje, że przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 3,79 mld zł, co oznacza wzrost o 79 procent rok do roku. Wynik EBITDA był ponad 10-krotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 2,75 mld złotych. – Na poprawę wskaźników finansowych największy wpływ miał wzrost cen węglowodorów. Średnie notowania ropy Brent wyrażone w złotych były w tym okresie o 49 proc. wyższe niż przed rokiem, a średnia cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 159 procent rok do roku – tłumaczy PGNiG.

Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł 608 tys. ton i był niższy o 7 procent w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku. Z kolei wolumen produkcji gazu ziemnego wzrósł rok do roku o 7 procent do 2,34 mld m sześc., na co złożyło się większe wydobycie w Norwegii i Pakistanie.

PGNiG/Wojciech Jakóbik

PGNiG i ERU rozpoczynają wspólną działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie