PGZ i Raytheon podpisują list intencyjny ws. modernizacji polskiej armii

5 lipca 2016, 08:45 Bezpieczeństwo

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i firma Raytheon podpisały nowy List Intencyjny. List rozwija ramy strategicznego partnerstwa pomiędzy firmami oraz włącza PGZ S.A. w strukturę globalnego łańcucha dostaw amerykańskiego koncernu. Wchodzący w życie List intencyjny ma na celu zacieśnienie wspólnej globalnej współpracy oraz wsparcie realizacji programów modernizacji technicznej polskiej armii.

Podpisany List Intencyjny pozycjonuje polski przemysł jako istotną część programu Global Patriot, włączając w to transfer kluczowych technologii. Otwiera on również drzwi dla polskiego przemysłu do udziału w programach modernizacyjnych 220 zestawów Patriot będących na wyposażeniu 13 państw, co stwarza silny rynek eksportowy. Dodatkowo lokuje polski przemysł na poziomie 50 proc. prac przy programie Wisła. Jako część porozumienia strony przeanalizują możliwości współpracy w zakresie opracowywania technologii radarowych i rakietowych z wykorzystaniem potencjału polskiego przemysłu. Dla przykładu takimi obszarami współpracy Raytheona i PGZ mogą być podsystemy radarowe dla wspólnie produkowanych przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wyrzutni rakietowych oraz wspólne prace nad niskokosztowymi technologiami rakietowymi.

Podpisane porozumienie otwiera kolejny rozdział w długiej i bogatej historii Raytheona jako spółki dotrzymującej zobowiązań w zakresie współpracy, koprodukcji i transferu technologii zarówno w Europie, jak i na całym świecie.

List intencyjny został podpisany w siedzibie Raytheona przez Arkadiusza Siwko, Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Macieja Lew-Mirskiego, Wiceprezesa Zarządu PGZ S.A., oraz Thomasa A. Kennedy’ego, Prezesa Raytheona.

– Na podstawie podpisanego listu intencyjnego Polska Grupa Zbrojeniowa rozpocznie współpracę z Raytheonem i wejdzie w skład globalnej sieci dostaw dla amerykańskiego partnera, który jest twórcą i wykonawcą systemu rakietowego Patriot. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie uczestniczyła w sieci produkcyjnej firmy Raytheon. To nowa jakość dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca ta daje możliwość transferu technologii, a także udziału polskiego przemysłu w budowie tarczy antyrakietowej. Najważniejsze jednak jest to, że w toku negocjacji z naszym amerykańskim partnerem udało się nam osiągnąć 50-procentowy udział przemysłu skupionego w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w wykonaniu systemu Patriot. Współpraca pomiędzy PGZ i Raytheon nie ogranicza się jednak do tarczy antyrakietowej, ale obejmuje wszystkie aspekty przemysłu obronnego – powiedział Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko.

– Dziękuję Polskiej Grupie Zbrojeniowej i polskiemu rządowi za okazane nam zaufanie. Współpraca ta uczyni naszą firmę bardziej konkurencyjną. Polska jest dla nas bardzo cennym partnerem. Cieszymy się, że możemy współpracować z polskim przemysłem i przyczyniać się podnoszenia poziomu bezpieczeństwa Polski – podkreślił Prezes Zarządu Raytheon Europe William O. Schmieder. – Amerykański koncern zawsze był bliski idei przekazywania pewnego udziału części działań przemysłowych swoich partnerom. Jednakże wraz z nadejściem obecnego rządu polskiego uświadomiliśmy sobie istnienie nowych wymagań, różniących się od wymagań poprzedniego rządu. W oparciu o te nowe wymagania przeznaczyliśmy 50 proc. udziału dla polskiego przemysłu obronnego – dodał William O. Schmeider.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i radarem SOŁA; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa