Piechociński: Współpraca z Gruzją m.in. w energetyce i transporcie

3 lipca 2014, 10:26 Drogi
Janusz Piechociński

– Z własnych doświadczeń wiemy, iż funkcjonowanie w europejskim kręgu gospodarczym służy rozwojowi społeczno-gospodarczemu kraju, dlatego wspieramy dążenia Gruzji w tym kierunku – powiedział    wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas spotkania z wiceministrem gospodarki Gruzji Mikheilem Janelidze, przewodniczącym Gruzińskiej Sekcji Polsko-Gruzińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Rozmowy odbyły się 2 lipca 2014 r. w MG.

W opinii wicepremiera utworzenie strefy wolnego handlu między Gruzją a Unią Europejską pozwoli na intensyfikację wymiany handlowej pomiędzy stronami umowy. – Zarówno firmy gruzińskie uzyskają lepszy dostęp do rynku unijnego dla swoich towarów i usług, jak i firmy z UE, w tym z Polski, lepszy dostęp do rynku gruzińskiego – podkreślił.

Wicepremier Piechociński zwrócił także uwagę, że w relacjach gospodarczych pomiędzy Polską i Gruzją istnieje nadal szereg nisz, które mogą być wykorzystane do dalszego  rozwoju kontaktów handlowych i inwestycyjnych. – Perspektywy do dalszego rozwoju współpracy widzimy m.in. w takich obszarach jak: rolnictwo, transport, przemysł rolno-spożywczy, przemysł przetwórczy i maszynowy, energetyka oraz turystyka – wymienił.

Spotkanie Wicepremiera poprzedziło IV posiedzenie Polsko-Gruzińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej oraz forum inwestycyjne. Wzięli w nich udział przedstawiciele rządów obu krajów, w tym wiceminister spraw zagranicznych Gruzji, wiceminister rolnictwa Gruzji oraz biznes. Po posiedzeniu odbyło się podpisanie protokołu obrad Komisji oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Gruzińską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki