Piotr Naimski pozostanie pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

18 listopada 2019, 10:00 Alert
WAŻNE BiznesAlert.pl
BiznesAlert.pl

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zostaje na stanowisku w nowym rządzie.

Biuro pełnomocnika potwierdza, że minister będzie kontynuował nadzór nad infrastrukturą strategiczną w energetyce w nowym rządzie. Stanowisko to zostało utworzone w 2015 roku w celu przekazania jednemu ministrowi kompetencji w tym zakresie, które uwzględniają między innymi nadzór nad operatorami infrastruktury energetycznej (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), gazowej (Gaz-System) oraz naftowej (PERN).

Wojciech Jakóbik