PKN żąda wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych Elektrobudowy

18 czerwca 2019, 08:30 Alert
PKN Orlen
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen złożył do Banku Handlowego żądanie natychmiastowej zapłaty przez bank ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro ( czyli ok. 11,22 mln zł ) na podstawie dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę Instalacji Metatezy w zakładzie PKN w Płocku – poinformowała Elektrobudowa w komunikacie.

Spółka podała, że została poinformowana przez bank, iż w przypadku gdy przedstawione żądania zostaną przez Bank Handlowy uznane za zgodne z warunkami gwarancji, to bank będzie zobowiązany do realizacji płatności najpóźniej w dniu 21 czerwca 2019 r. w konsekwencji czego bank wskazał na konieczność zarezerwowania przez spółkę środków we wskazanych kwotach.

„Gwarancje, o których mowa powyżej mają charakter regresowy i tym samym w przypadku braku udostępnienia powyższych kwot we wskazanym przez Bank terminie środki te będą miały charakter zobowiązań wymagalnych „- napisano w komunikacie.

Po koniec maja PKN Orlen informował, że chce obniżyć wynagrodzenie Elektrobudowy związane z Instalacją Metatezy o ok. 15,9 mln zł. Budowlana spółka przesłała do koncernu projekt porozumienia, w którym niższa zapłata za prace ma być skompensowana roszczeniami za roboty dodatkowe. Elektrobudowa skierowała wcześniej do PKN Orlen projekt porozumienia, który – według spółki – powinien być podstawą ostatecznego rozliczenia umowy, celem zawarcia ugody.

Elektrobudowa realizowała na zlecenie PKN Orlen kontrakt na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku na podstawie umowy podpisanej w połowie 2016 r. W kwietniu spółka zakończyła budowę, a strony podpisały protokół przejęcia instalacji do eksploatacji.

Polska Agencja Prasowa