TAG: Metateza

PKN Orlen złożył do Banku Handlowego żądanie natychmiastowej zapłaty przez bank ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro ( czyli ok. 11,22 mln zł […]
PKN Orlen chce obniżyć wynagrodzenie Elektrobudowy związane z Instalacją Metatezy o ok. 15,9 mln zł – podała Elektrobudowa w komunikacie […]
PKN Orlen powziął informację od Elektrobudowa S.A., wykonawcy realizującego projekt budowy instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w […]