PKN Orlen zwiększył możliwości transportu paliw płynnych

20 listopada 2020, 17:45 Alert
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen inwestuje w rozwój i optymalizację procesów logistycznych. Orlen podaje, że jednym z elementów strategii w tym obszarze jest zakup spółki OTP – największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce.

Kierunki rozwoju i cele strategiczne

Orlen podaje, że transakcja umożliwi wzrost efektywności dotychczasowych procesów logistycznych w całej Grupie. Z kolei pozostawienie marży przewoźnika w strukturach koncernu pozwoli na ograniczenie kosztów. Przejęcie doświadczonego podmiotu z wysokimi kompetencjami w obszarze przewozów drogowych to efekt wnikliwych analiz branży transportowej i zachodzących w niej zmian w ostatnich latach. Wartość transakcji szacowana jest na ok. 89 mln zł.

– Proces dezinwestycji spółki transportowej Grupy Orlen realizowany był jeszcze w 2015 roku. Dziś widzimy, że tworzenie własnych kompetencji w tym obszarze to skuteczny sposób na rozwój aktywów logistycznych, zwiększanie konkurencyjności i optymalizację kosztów. Stąd nasza decyzja o odzyskaniu perspektywicznych aktywów i zakupie przewoźnika drogowego – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Spółka zaznacza, że zakup OTP jest spójny z zakładanymi kierunkami rozwoju oraz celami strategicznymi logistyki. Rozbudowa własnych zasobów transportowych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu logistycznym. Pozwoli też uzyskać wysoką elastyczność operacyjną w zależności od sytuacji podażowo-popytowej na rynku. Uzyskany efekt skali umożliwi zwiększenie synergii w segmencie transportu drogowego pomiędzy spółkami z Grupy Orlen. Ograniczone zostaną także koszty transportu poprzez wzrost utylizacji floty.

Budowa własnych kompetencji przewozowych ma ułatwić też politykę kadrową w tym obszarze. Obecnie branża transportowa napotyka na trudności związane z deficytem kierowców autocystern na rynku pracy. Aż 40 procent kierowców jest w wieku przedemerytalnym. Kadra OTP uzupełni zespół Grupy Orlen i zyska możliwość dalszego rozwoju w firmie o międzynarodowym znaczeniu – czytamy w komunikacie.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura

PKN Orlen zbudował szpital modułowy w Płocku