Plan przemysłowy Unii rzuca wyzwanie USA i Chinom dając też dywersyfikację OZE

2 lutego 2023, 09:45 Alert

Plan przemysłowy Zielonego Ładu zakłada szereg działań, które mają dać konkurencyjność przemysłowi europejskiemu w porównaniu z amerykańskim czy chińskim i zapewnić dywersyfikację dostaw surowców potrzebnych Odnawialnym Źródłom Energii.

Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

Komisja informuje, że przedstawiła Plan przemysłowy Zielonego Ładu mający na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu o zerowej emisji netto i wsparcie szybkiego przejścia na neutralność klimatyczną. Plan ma na celu zapewnienie bardziej sprzyjającego środowiska dla zwiększania zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów o zerowej emisji netto, niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Europy.

– Plan powstał w oparciu o wcześniejsze inicjatywy i mocne strony jednolitego rynku UE, uzupełniając bieżące działania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i planu REPowerEU. Opiera się na czterech filarach: przewidywalnym i uproszczonym otoczeniu regulacyjnym, przyspieszeniu dostępu do finansowania, doskonaleniu umiejętności i otwartym handlu dla odpornych łańcuchów dostaw – czytamy w komunikacie Komisji.

– Mamy jedyną pokoleniową szansę, by z szybkością, ambicją i poczuciem celu wskazać drogę, która pozwoli zabezpieczyć wiodącą pozycję przemysłową UE w szybko rozwijającym się sektorze technologii o zerowej emisji netto – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. – Europa jest zdeterminowana, by przewodzić rewolucji czystych technologii. Dla naszych firm i pracowników oznacza to przekształcanie umiejętności w wysokiej jakości miejsca pracy, a innowacji w produkcję masową, dzięki prostszym i szybszym ramom regulacyjnym. Lepszy dostęp do finansowania pozwoli naszym kluczowym branżom czystych technologii na szybkie zwiększenie skali.

Komisja proponuje państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu między innymi stworzenie uproszczonych ram regulacyjnych w Prawie Przemysłu Zeroemisyjnego (Net-Zero Industry Act), który określa cele polityki gospodarczej oraz ułatwia przepisy tak, by przemysł mógł się szybciej rozwijać i pozyskiwać nowe technologie. Poza tym proponowane jest Prawo o Surowcach Krytycznych (Critical Raw Materials Act), które ma zapewnić dostęp do materiałów, jak metale ziem rzadkich, niezbędnych do rozwoju nowych technologii, a te są dostępne obecnie głównie w Chinach. Ma docelowo obniżyć koszty rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i zapewnić im bezpieczeństwo dostaw surowców do komponentów.

Plan zakłada także przyspieszenie finansowania transformacji energetycznej poprzez zmiany w tymczasowych ramach prawnych pomocy publicznej po to, aby Komisja szybciej notyfikowała takie formy wsparcia, które będą służyć projektom przemysłowym w Unii. Te przepisy mają uwzględniać między innymi szybszą ścieżkę zatwierdzania projektów wspartych programem IPCEI, w którym nie brakowało zgłoszeń z Polski.

Komisja ma także zaproponować w ciągu kilku lat Fundusz Suwerenności Europejskiej mający służyć szybkiemu i wycelowanemu wsparciu projektów z programu REPowerEU zakładającego uniezależnienie od surowców rosyjskich po inwazji na Ukrainie oraz InvestEU poświęconego odbudowie gospodarczej Europy. Nowe wytyczne Komisji do REPowerEU mają ułatwić dostęp krajów członkowskich do jego środków.

Bruksela proponuje także budowę sieci umów o wolnym handlu oraz stworzenie Klubu Surowców Strategicznych do którego zostaną zaproszeni użytkownicy surowców niezbędnych do transformacji energetycznej oraz kraje, które je posiadają, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przemysłowi w Europie. Z drugiej strony Komisja ma także bronić wspólny rynek przed niewłaściwymi praktykami w sektorze czystych technologii. Komisja nie wspomina o tym w komunikacie, ale spiera się o dumping cenowy producentów z Chin. Trwają także dyskusje na temat wpływu przepisów amerykańskich o walce z inflacją na konkurencyjność podmiotów z USA w Europie.

Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik

Chiny mogą użyć fotowoltaiki przeciwko Zachodowi