PO chce liberalizacji ustawy odległościowej i nowych rozwiązań w energetyce prosumenckiej

18 marca 2021, 13:45 Alert
oze wiatraki fotowoltaika
fot. Pixabay

Rząd PO-PSL wprowadził w 2014 roku energetykę prosumencką, jest to najszybciej rozwijający się segment energetyki w Polsce. Na koniec 2020 roku funkcjonowało w Polsce 457 443 mikroinstalacji o łącznej mocy 3006 MW. Własne mikroinstalacje OZE stanowią najlepsze zabezpieczenie konsumentów przed lawinowym wzrostem cen energii – przekonywali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Instytutu Obywatelskiego podczas konferencji prasowej.

Wdrożone mechanizmy wsparcia uruchamiające potencjał inwestorów prywatnych przez dotacje publiczne powinny zostać wzmocnione środkami z Funduszu Odbudowy tak, aby wszyscy Polacy mogli produkować energię i zarabiać na niej instalując indywidualnie lub zbiorowo, w dowolnym miejscu w Polsce, mikroinstalacje. Rozwój energetyki rozproszonej kreować będzie tysiące miejsc pracy i może ożywić konkurencję na rynku energii – przekonywali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej.

PO proponuje wprowadzenie następujących rozwiązań:

– wprowadzenie kategorii prosumenta zbiorowego i indywidualnego;
– urynkowienie modelu – zamiast obowiązkowego upustu 1:0,7/0,8 swoboda zawierania umowy ze spółką obrotu na upust lub inne, w tym pieniężne, rozliczenia energii pobranej i wysłanej do sieci;
– oddzielenie opłat za energię od opłat sieciowych (zachęta do magazynowania energii);
– umożliwienie odstępowania wytworzonej energii, wymiany na sąsiedzkich platformach, sprzedaży na rynkach lokalnych.

Według propozycji PO, prosument zbiorowy miałby być umową osób fizycznych lub prawnych co do sposobu rozdziału wspólnie wyprodukowanej energii.

PO proponuje też uchylenie zasady 10H w tzw. ustawie odległościowej, która w znaczny sposób ograniczyła rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. – Uchylenie reguły 10H widzimy także w kontekście wzrostu przychodów dla gmin, i możliwości zaopatrywania mieszkańców w czystą energię – mówili przedstawiciele Platformy Obywatelskiej.

Michał Perzyński