Polacy i Hiszpanie łączą siły. Zapewnią jedenaście wież farmie wiatrowej na Pomorzu

4 czerwca 2020, 15:30 Alert
fot.. ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) podpisały czwartego czerwca porozumienie o wzmocnieniu potencjału produkcyjnego odnawialnych źródeł energii (OZE). Baltic Operator z grupy kapitałowej ARP i Siemens Gamesa podpisały też kontrakt na dostawę 11 wież wiatrowych na potrzeby jednej z farm lądowych na Pomorzu.

Porozumienie ma służyć wprowadzaniu innowacji w tej branży i wykorzystaniu morskich turbin wiatrowych nowej generacji. Docelowo pozwoli na obniżenie kosztów ponoszonych przez konsumentów. Zgodnie z nim strony będą dążyć do realizacji wspólnych średnio – i krótkoterminowych projektów, a także wypracują najbardziej efektywne formy współdziałania między nimi lub innymi podmiotami z grupy ARP, uwzględniające wymogi biznesowe oraz prawne – czytamy w komunikacie.

– Obok porozumienia o współpracy z Siemens Gamesa, nasza spółka z grupy kapitałowej Baltic Operator podpisuje umowę na dostawę 11 wież wiatrowych dla jednej z mających powstać w Polsce farm wiatrowych. To już kolejny projekt realizowany wspólnie z Siemens Gamesa – w zeszłym roku Grupa Baltic podpisała kontrakt na 14 kompletnych wież lądowych. Nowa umowa i dzisiejsze porozumienie to dowód na to, że jesteśmy sprawdzonym kontrahentem, a Baltic Operator Sp. z o.o. spełnia oczekiwania światowych liderów w branży odnawialnych źródeł energii – powiedział wiceprezes ARP Mateusz Berger.

Farma wiatrowa, do której mają trafić wieże Siemens Gamesa, ma zostać zlokalizowana na terenie województwa pomorskiego i składać się maksymalnie z 11 turbin SG132 o mocy 3,45 MW każda. Planowana całkowita moc farmy wyniesie 38 MW. Baltic Operator ma dostarczyć wieże jeszcze w 2020 roku. Natomiast dostawa i instalacja turbin oraz uruchomienie farmy ma nastąpić do końca marca 2021 roku.

– Wierzymy, że podpisana dzisiaj umowa z ARP dowodzi zaangażowania Siemens Gamesa Renewable Energy na polskim rynku energetyki wiatrowej, a przyjęcie kolejnego zamówienia na wieże od Baltic Operator potwierdza naszą gotowość do rozwijania rynku lokalnego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozwolą na stworzenie mocnej bazy dostawców, która stanie się podstawą rozwoju lokalnego przemysłu wiatrowego – powiedział Paweł Przybylski, dyrektor zarządzający SGRE w Polsce.

ARP sprawuje w ramach prowadzonej działalności statutowej nadzór korporacyjny nad producentami wież wiatrowych oraz fundamentów i pozostałych elementów infrastruktury morskich oraz lądowych farm wiatrowych. Wśród nich znajdują się miedzy innymi Baltic Operator i Energomontaż Północ Gdynia.

Siemens Gamesa Renewable Energy inwestuje w OZE, w tym farmy wiatrowe i fotowoltaikę.

Agencja Rozwoju Przemysłu/SGRE/Patrycja Rapacka