Połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego z SRK bez oceny UOKiK

7 maja 2018, 17:00 Alert
węgięl górnictwo

Będące w trakcie finalizacji połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) nie wymaga oceny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Takie stanowisko Urzędu upraszcza i przyspiesza procedurę łączenia obu firm.

Przejęcie KHW przez SRK to kolejny etap porządkowania nieprodukcyjnego górniczego majątku. W marcu obie spółki wystąpiły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przedstawienie stanowiska, czy wobec szczególnego statusu obu firm, w tym przypadku konieczne jest zgłoszenie zamiaru koncentracji i uzyskanie stosownej zgody UOKiK. Urząd nie widzi takiej konieczności.

„Naszym zdaniem ta koncentracja nie będzie podlegała naszej ocenie, analogicznie jak w przypadkach wcześniejszych, gdzie Spółka Restrukturyzacji Kopalń była przejmującym” – poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka Urzędu Małgorzata Cieloch.

W ub. roku SRK przejęła już wybrany majątek dawnej Kompanii Węglowej, przejmuje też – na podstawie umów ze spółkami węglowymi – górniczy majątek przeznaczony do likwidacji, w tym całe kopalnie lub ich części.

Rzeczniczka UOKiK wyjaśniła, że celem transakcji przejęcia KHW przez SRK jest zakończenie działalności Katowickiego Holdingu Węglowego. „Dlatego, naszym zdaniem, nie doprowadzi to do koncentracji przedsiębiorców, czyli w konsekwencji nie wpłynie na stan konkurencji na rynku” – oceniła Małgorzata Cieloch.

Według wcześniejszych informacji formalności związane z połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń powinny zakończyć się najdalej w połowie tego roku.

Wiosną ub. roku holding przekazał wszystkie swoje kopalnie, wraz z załogą, do Polskiej Grupy Górniczej. W KHW pozostał jedynie nieprodukcyjny majątek, który niebawem trafi do SRK. Do holdingu należą m.in. rozmaite nieruchomości, tereny poprzemysłowe oraz udziały w dwóch spółkach: mieszkaniowej i handlowej. Procedury związane z połączeniem SRK i KHW są zaawansowane; proces jest skomplikowany, ze względu m.in. na konieczność wyjaśnienia wielu kwestii prawnych.

W ostatnich tygodniach przygotowany został plan połączenia obu firm, zgodnie z którym SRK jest spółką przejmującą, a KHW – przejmowaną. Spółka restrukturyzacyjna przejmie majątek holdingu, którego częścią jest m.in. jego dawna siedziba przy ul. Damrota w śródmieściu Katowic, udziały w spółce handlowej Katowicki Węgiel oraz Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej i innych spółkach, a także liczne nieruchomości. O tym, jaki będzie zakres przekazanego majątku, ostatecznie zdecyduje właściciel, czyli resort energii.

Choć kapitał zakładowy KHW to ponad 278,5 mln zł, mechanizm transakcji przewiduje, iż w procesie połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego SRK jedynie o 100 zł, do 143 mln 837 tys. zł. Odbędzie się to poprzez wydanie na rzecz Skarbu Państwa, który jest wyłącznym właścicielem zarówno KHW, jak i SRK, jednej imiennej akcji serii E spółki przejmującej, o nominalnej wartości 100 zł.

Dniem połączenia będzie data jego wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego przez wydział gospodarczy katowickiego sądu rejonowego. Wpis o połączeniu firm spowoduje jednocześnie wykreślenie z rejestru KHW.

Obie firmy nie prowadzą produkcji. KHW przekazał swoje produkcyjne aktywa (kopalnie) do Polskiej Grupy Górniczej, a SRK została powołana do likwidacji i zagospodarowania pogórniczego majątku, z wykorzystaniem na ten cel budżetowych dotacji. Połączenie firm – w zamyśle resortu energii – jest kolejnym etapem porządkowania nieprodukcyjnego górniczego majątku, by można było wykorzystać poprzemysłowe tereny np. pod nowe inwestycje.

Ponad rok temu do SRK trafiła duża część majątku dawnej Kompanii Węglowej, która rok wcześniej niż holding przekazała swoje kopalnie do PGG. Gdy do SRK trafi też nieprodukcyjny majątek holdingu, przeważająca większość pogórniczych nieruchomości będzie skupiona w spółce restrukturyzacyjnej.

Aby przygotować przekazanie majątku holdingu do SRK, konieczne było m.in. dopełnienie przez KHW formalności związanych z rozliczeniem przez spółkę podatku VAT oraz wyjaśnienie wielu spraw dotyczących np. własności nieruchomości – w tym zakresie pojawiały się bowiem wady formalno-prawne, wynikające z reguły z zaszłości historycznych. Chodzi np. o braki w dokumentacji, czy nieuregulowane kwestie własnościowe.

Docelowo ma być również opracowana skuteczna formuła gospodarowania pogórniczymi zasobami mieszkaniowymi. Obecnie częściowo należą one do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, natomiast dawne mieszkania kopalń KHW są własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej.

Polska Agencja Prasowa