Polenergia i Equinor będą współpracować z Hitachi Energy przy polskim offshore

30 grudnia 2022, 17:15 Alert

Polenergia i Equinor wybrały Hitachi Energy jako dostawcę infrastruktury systemów elektrycznych dla projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. – Inwestycje MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, to dwie z największych i najbardziej zaawansowanych morskich farm wiatrowych powstających w Polsce – czytamy w informacji prasowej spółki.

Offshore. Fot. Polenergia

Projekty zlokalizowane będą w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, około 27 i 40 km od portu Łeba, gdzie znajdować się będzie baza operacyjno-serwisowa inwestycji. Ich łączna moc wyniesie 1440 MW, co pozwoli pokryć roczne zapotrzebowanie na czystą energię elektryczną ponad 2 mln gospodarstw domowych. W ramach przyznanych kontraktów, Hitachi Energy będzie odpowiedzialna za projekt instalacji elektrycznej obu farm – od turbin wiatrowych do punktu przyłączenia z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w stacji Słupsk-Wierzbięcino. – Zamawiamy „serce” systemu przesyłu i transformacji energii z morskich farm wiatrowych. To jedne z najważniejszych kontraktów naszych bałtyckich projektów. Podejmujemy współpracę z wiodącą firmą energetyczną na świecie, której technologia HVAC jest kluczowa dla efektywnej transmisji energii z morza na ląd. Budujemy wokół projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III silny światowy zespół, który zwiększy ich konkurencyjność i będzie wspierał zrównoważoną energetyczną przyszłość nas wszystkich. Liczymy też na wspólne inicjatywy, które pozwolą osiągnąć nasze ambitne cele w zakresie local content – stwierdził dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Każda umowa obejmuje również analizy systemowe oraz uwzględnia integrację wszystkich urządzeń od współpracujących wykonawców. Pozwoli to na zaprojektowanie kompletnych farm wiatrowych z bezpiecznym, optymalnym kosztowo i stabilnym systemem przesyłowym, zgodnym z wymogami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Ponadto Hitachi Energy będzie odpowiedzialna za dostawę kompletnego systemu sterowania, sieci telekomunikacyjnej, wszystkich urządzeń wysokiego napięcia w morskiej i lądowej stacji elektroenergetycznej, a także za dostawę pod klucz stacji lądowej. Kontrakty obejmują również prace montażowe i przyłączeniowe. – To kolejny kamień milowy dla naszych morskich projektów wiatrowych, które będą dostarczać energię z odnawialnych źródeł do polskiej sieci energetycznej. Bardzo cieszymy się na współpracę z Hitachi Energy oraz z ich lokalnymi podwykonawcami w celu 2 wprowadzenia tego konkurencyjnego źródła energii odnawialnej do Polski – powiedział Michał Kołodziejczyk, country manager Equinor w Polsce.

Polenergia/Michał Perzyński