Polenergia dzięki wsparciu banków wybuduje jedną z największym farm wiatrowych w Polsce

13 lipca 2020, 06:30 Alert
Farma Wiatrowa Mycielin 6 fot. Polenergia
Farma Wiatrowa Mycielin 6 fot. Polenergia

Spółka zależna Polenergii, Polenergia Farma Wiatrowa 3, zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBankiem, ING Bankiem Śląskim i Santander Bank Polska umowy kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 480 mln zł na finansowanie budowy farmy wiatrowej Dębsk.

Potencjał onshore

Farma Wiatrowa Dębsk będzie dysponowała mocą 121 MW. Inwestycja zapewni prawie 50-procentowy wzrost potencjału onshore. Farma Dębsk zlokalizowana będzie na Nizinie Północnomazowieckiej na terenie gminy Żuromin i Kuczbork Osada. Składać się będzie z 55 turbin wiatrowych.

Projekt potrwa dwa lata. Pierwsza energia elektryczna ma popłynąć w połowie 2022 roku. Szacowana roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh. Odpowiada to zapotrzebowaniu na energię elektryczną 183 tys. gospodarstw domowych. Dostawcą turbin będzie Vestas Poland.  Duńska firma dostarczy 55 turbin V110-2,0 MW w trybie zoptymalizowanej mocy 2,2 MW, które będą zamonotowane na masztach o wysokości 120 m. Vestas zapewni także długoterminową umowę serwisową o długości 30 lat.

Wykonawcą fundamentów turbin wiatrowych, dróg dojazdowych, serwisowych oraz platform montażowych jest konsorcjum utworzone przez PBDI oraz Erbud.

W komunikacie czytamy, że w związku z umową kredytów spółka Farma Wiatrowa oraz Polenergia jako inwestor są zobowiązane do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance. Dokument obejmuje też kredyt VAT do 73 mln zł. Umowa przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 czerwca 2037 roku. Dla kredytu VAT termin ten mówi, że nie powinno się to stać nie później niż do 31 marca 2023 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

Polenergia wraz z prowadzoną już inwestycją w Szymankowie o mocy 38 MW realizuje program zwiększenia nowych mocy lądowych farm wiatrowych o 159 MW, co ma pomóc spółce wypełnić cel do 2024 roku.

Farmy wiatrowe Dębsk, Szymankowo i Kostomłoty wygrały grudniową aukcję. Budowa farmy wiatrowej Szymankowo rozpoczęła się wiosną 2020 roku. Decyzja o instalacji Kostomłoty może zostać podjęta w najbliższych miesiącach.

Polenergia/Bartłomiej Sawicki

RAPORT: Pomysły na offshore w Polsce i na świecie