Polenergia czeka z offshore na regulacje

14 sierpnia 2019, 06:45 Alert

Polenergia publikuje wyniki z pierwszego półrocza 2019 roku. Informuje, że czeka z realizacją projektów morskich farm wiatrowych z Equinorem na stosowne regulacje.

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom ponad 1 304 mln PLN, skorygowana EBITDA blisko 128 mln PLN, a skorygowany zysk netto ponad 51 mln PLN.

Drugi kwartał tego roku przyniósł stabilizację cen zielonych certyfikatów na poziomie 130 PLN/MWh.

Jednocześnie ceny energii elektrycznej na rynku terminowym po spadku w pierwszym kwartale do 260 PLN/MWh, ponownie wzrosły powyżej 280 PLN/MWh. Podpisanie przez Ministra Energii w lipcu tego roku rozporządzeń do ustawy o cenach kończy proces zmian legislacyjnych ustawy „zamrażającej ceny energii”. To może spowodować poprawę płynności na rynkach terminowych. Natomiast uchwalona na przełomie lipca i sierpnia nowelizacja ustawy o OZE, ma umożliwić przeprowadzenie jeszcze w 2019 roku kolejnej aukcji OZE.

Z tego względu Polenergia kontynuuje prace w celu doprowadzenia do budowy portfela projektów fam wiatrowych o mocy 199 MW w oparciu o przychody z rynku energii lub kontrakty długoterminowe i nie wyklucza udziału w tegorocznej aukcji dla farm wiatrowych. Równocześnie trwa budowa               8 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW, które wygrały ubiegłoroczną aukcję i uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji za wyprodukowaną energię elektryczną przez 15 lat. Grupa przygotowuje do udziału w oczekiwanych w 2019 roku aukcjach projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 12 MW, a także prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące finansowania projektów o łącznej mocy 20 MW. Kolejne projekty o mocy 30 MW znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.

Strategicznym projektem Polenergii realizowanym wspólnie z norweskim Equinor jest budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore Grupy uzyskały warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3 000 MW, jednak termin ich budowy uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Polenergia/Wojciech Jakóbik