Polenergia publikuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku

23 maja 2024, 09:00 Alert

Polenergia, największa prywatna grupa energetyczna w Polsce, przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. Grupa osiągnęła 236,3 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku. Skorygowany zysk netto wyniósł 141,9 mln zł, co stanowi wzrost o 16% rok do roku – czytamy w komunikacie Polenergii.

OZE. Fot. Aleksander Tretyn
OZE. Fot. Aleksander Tretyn

Wzrost wyników Polenergii za pierwszy kwartał 2024 roku wynikał głównie ze zwiększenia mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych oraz wyższych cen sprzedaży energii. Łączna moc Polenergii w OZE wzrosła o 22% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dzięki uruchomieniu nowych farm wiatrowych, takich jak Grabowo (44 MW) i Piekło (13,2 MW).

  • 236,3 mln zł – skorygowany wynik EBITDA (+17% rok do roku)
  • 141,9 mln zł – skorygowany zysk netto (+16% rok do roku)
  • 574 MW – moc lądowych projektów OZE w eksploatacji (+22% rok do roku)
  • 2100 MW – moc lądowych projektów OZE w Polsce w rozwoju
  • 3000 MW – maksymalna moc morskich farm wiatrowych w rozwoju

W pierwszym kwartale 2024 roku Polenergia zakończyła budowę farmy fotowoltaicznej Strzelino oraz rozpoczęła budowy farm fotowoltaicznych Szprotawa I i Szprotawa II. Grupa zawarła także kluczowe umowy dla projektów farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3, realizowanych wspólnie z norweskim Equinor. Segment dystrybucji Polenergii odnotował wzrost skorygowanego wyniku EBITDA o 15,6 mln zł w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami ubiegłego roku, głównie dzięki wysokiej marży jednostkowej na sprzedaży energii oraz niższym kosztom zakupu energii.

Przychody ze sprzedaży bez segmentu obrotu w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 350,3 mln zł, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu do ubiegłego roku. Polenergia opublikowała także Skonsolidowany Raport o Zrównoważonym Rozwoju za 2023 rok, oparty na najnowszych wytycznych do raportowania ESRS i Dyrektywy CSRD, wyprzedzając obowiązkowy termin o dwa lata.

Polenergia / Mateusz Gibała

Polenergia daje zielone światło na wstępne prace dotyczące morskich farm wiatrowych