Politechnika Śląska: Niskoemisyjne paliwa stałe mogą poprawić jakość powietrza

31 marca 2021, 16:45 Alert

Podczas webinaru zorganizowanego przez prezydenta Otwocka oraz firmę CPL Industries przedstawione zostały wyniki badań niskoemisyjnych paliw stałych przeprowadzonych w mieście Otwock autorstwa badaczy z Politechniki Śląskiej. Zgodnie z nimi, niskoemisyjne paliwa stały mogłyby w dużym stopniu przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

fot. pixabay.com

Celem badania naukowców z Politechniki Śląskiej było określenie “efektu ekologicznego” zastosowania niskoemisyjnych paliw węglowych w warunkach rzeczywistych. Przedmiotem badań była emisyjność domowych instalacji grzewczych na paliwa stałe. Badacze przekazali, że praca została zrealizowana przy udziale dwóch specjalistycznych laboratoriów pomiarów emisji, posiadających akredytację w zakresie poboru i oznaczania wybranych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z procesów spalania.

Według nich, uzyskana redukcja emisji pyłu zawieszonego waha się w przedziale od 23 do 86 procent i silnie zależy od jakości procesu spalania. – Paliwa niskoemisyjne oferują bezpośredni, natychmiastowy efekt ekologiczny. Ich stosowanie umożliwia ograniczenia zjawiska emisji niskiej i smogu. Stanowią efektywne rozwiązanie na czas transformacji sektora ogrzewnictwa komunalno-bytowego w celu osiągnięcia założeń Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza wynikających z dyrektywy pułapowej (NEC). Biorąc pod uwagę obserwacje pomiarowe należy podkreślić, że równolegle z substytucją paliwową należy prowadzić działania edukacyjne ze sposobem użytkowania urządzeń grzewczych – argumentowano podczas konferencji.

Michał Perzyński

Sawicki: Ekogroszek tylko z nazwy (ANALIZA)