Politico: PGNiG nie włączy się w śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi

26 lutego 2018, 16:12 Alert
gazociąg gaz rurociąg infrastruktura gazprom
fot. Gazprom

Komisja Europejska planuje odrzucić starania PGNiG o przyłączenie do śledztwa antymonopolowego jakie Komisja Europejska wytoczyła rosyjskiemu Gazpromowi za nadużywanie pozycji monopolisty na europejskim rynku gazu – informuje portal Politico. Dodaje, że polska firma nie zamierza się poddawać.

Śledztwo antymonopolowe

W sierpniu 2012 roku Bruksela wszczęła przeciwko Gazpromowi postępowanie antymonopolowe za naruszenie unijnych przepisów w tym zakresie.

W kwietniu 2015 roku Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia (tzw. statement of objections), zarzucając rosyjskiemu monopoliście dzielenie rynków, uzyskiwanie nieuzasadnionego wpływu na infrastrukturę i oferowanie niesprawiedliwej ceny. Zarzuty te odnoszą się do działań Gazpromu w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, Słowacji oraz Węgrzech.

Propozycje Rosjan

13 marca 2017 roku Komisja Europejska podała do publicznej wiadomości propozycję ugody autorstwa Gazpromu. Rosyjski monopolista zgodził się na zniesienie zakazu reeksportu a także na powiązanie ceny gazu dla Polski, Bułgarii, Estonii, Łotwy i Litwy do benchmarków giełd europejskich, przy czym odbiorcy mają otrzymać prawo do wszczęcia procedury rewizji ceny, jeżeli będzie się od nich różnić. Ponadto Węgry, Polska i Słowacja będą mogły otrzymać surowiec w punktach odbioru zlokalizowanych w państwach bałtyckich i w Bułgarii. Gazprom zobowiązał się także do wypłacenia odszkodowania Bułgarom za rezygnację z budowy gazociągu South Stream. Wcześniej układ Komisji z Gazpromem skrytykowała m.in. Litwa i Estonia.

PGNiG przeciwko układowi z Gazpromem

W połowie maja 2017 roku PGNiG krytycznie odniosło się do propozycji ugody jaką Komisja Europejska zaproponowała Gazpromowi, o czym informował BiznesAlert.pl. Zdaniem polskiego koncernu w śledztwie antymopolowym szczególny nacisk należy położyć na rzeczywiste i skuteczne zaprzestanie wszelkich naruszeń jakich dopuszczała się rosyjska spółka. Podawaliśmy, że według PGNiG trzeba doprowadzić do tego, aby Gazprom poniósł konsekwencje swoich działań. Według spółki sytuacja w której Rosjanie nie podejmą żadnych działań na rzecz przywrócenia konkurencji na rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej jest niedopuszczalna. Ponadto PGNiG domaga się m.in. tego aby Gazprom w pełni implementował zapisy trzeciego pakietu energetycznego i wdrożył pełen rozdział właścicielski umożliwiając dostęp stron trzecich do rurociągów przesyłowych, umożliwił klientom w Europie Środkowo-Wschodniej zmienić punkty odbioru surowca a także zwiększyć elastyczność umów, którymi cieszą się zachodni klienci Gazpromu.

Politico/Piotr Stępiński

Jakóbik: Czy Gazprom prowokuje Polskę do przecieku ze śledztwa antymonopolowego?