Polityka energetyczna uwzględni energetykę rozproszoną. Wesprze walkę ze smogiem? (RELACJA)

12 października 2018, 12:00 Energetyka
Fot. BiznesAlert.pl
Fot. BiznesAlert.pl

O smogu w Polsce i w Europie dyskutowali kolejni paneliści podczas  III Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo. Organizatorem wydarzenia jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a BiznesAlert.pl jest patronem medialnym. 

Unijne doświadczenia w walce se smogiem 

Komisarz ds. rolnictwa w Unii Europejskiej Phil Hogan powiedział, że smog jest problemem zarówno dla miast, jak i wsi. – Polski rząd może wiele zdziałać wspólnie z Komisją Europejską. Duży wpływ na rozwiązanie tego problemu będą miały inwestycje w czyste źródła i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Nie traktujmy wsi jako źródła problemu, tylko jako część rozwiązania.

Przewodniczący Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), prof. Jerzy Buzek, powiedział, że mierzymy się z kluczowym problemem cywilizacyjnym. – Głównym celem reform górnictwa rządu AWS było wyeliminowanie szalenie niebezpieczne substancji, proszę pamiętać, że mieliśmy wtedy problem z kwaśnymi deszczami. Udała się ona, ponieważ przeprowadziliśmy dialog. Jedną z pierwszych kopalń, która została zamknięta, była kopalnia w Gliwicach, gdzie mieszkam. Teraz jest tam ośrodek, w którym wytwarza się nowoczesne technologie – podkreślił.

Przypomniał, że we wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja „Clean Air Challenge”. – Przedstawiono raport InnoEnergy, z którego wynikało, że w Europie jest to wciąż duże wyzwanie – na Zachodzie Europy problem smogu w dużych miastach powodują emisje z transportu. Drugim problemem jest wykorzystanie paliw do ogrzewania, on dominuje w naszej części Europy. Na wsiach w Polsce też największe jest zagrożenie ubóstwem energetycznym. W Unii Europejskiej co roku 400 tysięcy ludzi umiera przedwcześnie z powodu zagrożenia smogiem. To dramatyczna historia. Są cztery sposoby walki z tym: ciepłownictwo, energetyka prosumencka, ogólne działania na rzecz poprawy sprawności energetycznej i walka z ubóstwem energetycznym. Nie wspomniałem o elektromobilności, bo powiedzmy szczerze – najważniejsza w Polsce jest kwestia jakości paliw do ogrzewania – powiedział Buzek.

Polskie działania 

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, powiedział, że do tej pory nie było zbyt wiele narzędzi do walki ze smogiem dla samorządów.-   Znamy diagnozę problemu smogu, na początku roku rozpoczęliśmy wdrażanie w życie pewnych działań. Największym winowajcą zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja. Uporaliśmy się już z tzw. wysoką emisją. Wciąż trwają modernizacje ciepłowni i elektrociepłowni. Mamy jeszcze wyzwania: emisje z domów jednorodzinnych i spaliny samochodowe. Od zimy wdrażamy program Czyste Powietrze. W kilka miesięcy przygotowano olbrzymi program pod względem finansowym i operacyjnym. Przewiduje on dotacje na wymiany pieców, ale też na termomodernizację, co obniży koszty ogrzewania. To da efekt zwalczania ubóstwa energetycznego, i dzięki temu zmniejszymy emisję dwutlenku węgla, co przyczyni się do spełniania celów klimatycznych. Im zamożniejsi wnioskodawcy, tym mniejszy poziom wsparcia, dla najuboższych proponujemy nawet tanie pożyczki na zakup nowego, czystego pieca – wskazał.

– Organizujemy spotkania we wszystkich gminach, kończymy fazę szkoleniową, które cieszą się dużą popularnością. Procedura pozyskiwania wsparcia jest uproszczona do granic możliwości. W ciągu półtorej godziny można obmierzyć dom i wypełnić wnioski, które już do nas spływają. Po zakończeniu kampanii bardzo liczymy na pomoc samorządów. Każdy samorząd powinien mieć doradcę energetycznego, który by pomógł osobom w pewien sposób wykluczonym pozyskać wsparcie – przypomniał szef resortu środowiska.

Dodał, że zaplanowano już kampanię promocyjną programu Czyste Powietrze w mediach, mamy już pewne plany, na pewno zostanie ono szeroko przeprowadzona do końca roku, by dotrzeć do jak największej ilości ludzi. – Nie da się przeprowadzić termomodernizacji czterech milionów domów jednorodzinnych w ciągu jednego roku, to jest program na 10 lat -powiedział.

Prof. Jerzy Buzek powiedział, że trzeba postawić na współpracę sektora publicznego i prywatnego. Wolnorynkowe działania powinny wspierać działania odgórne, musimy też inwestować w edukację obywateli i w aplikacje i rozproszone czujniki.

Polityka energetyczna 

Wiceminister energii, Tadeusz Skobel nadmienił, że prowadzone są dyskusje z resortem środowiska o dopuszczaniu gorszych jakości do obrotu, musimy chodzić na kompromisy. -Szykujemy strategię energetyczną, która zostanie upubliczniona po skończeniu prac w radzie ministrów. Będzie tam zawarty polski miks energetyczny. Energetyka rozproszona będzie miała coraz większą rolę. Polska musi mieć stabilne podstawy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, które nie mogą być zależne od zmiennej pogody. W perspektywie następnych dziesiątek lat energetyka rozproszona będzie miała coraz większe znaczenie. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby obszary wiejskie mogły wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, a rezerwa byłaby na wypadek, gdyby te elementy nie mogły funkcjonować właściwie. Co do kwestii modernizacji budynków – jesteśmy przekonani, że trzeba mówić o roli energetyki prosumenckiej, i emisyjności źródeł ciepła. Jeżeli wspólnie osiągniemy cele, o których tu mówimy, uzyskamy efekt synergii. Aukcje OZE są w trakcie realizacji, powstanie klastrów energii, w konkursach zgłoszono około 200 projektów -powiedział. Podkreślił także,  że w walce se smogiem, taryfy antysmogowe były pierwszym rozwiązaniem, które weszło w życie. – Żeby je zastosować, budynek musi mieć dobrą izolację – powiedział.