PKN Orlen zwiększa udziały w Enerdze

25 listopada 2020, 16:15 Alert
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen podwyższa udział w kapitale Energi o kolejne 10,91 procent. Oznacza to, że w wyniku wezwania ogłoszonego we wrześniu 2020 roku koncern stanie się właścicielem akcji gdańskiej spółki, które stanowią ok. 90,92 procent jej kapitału zakładowego. Transakcja ułatwi skuteczną integrację aktywów Grupy Orlen i Energa, a tym samym jeszcze lepsze wykorzystanie synergii płynących z ich połączenia, na czym zyskają także akcjonariusze i inwestorzy Grupy Orlen.

Więcej Orlenu w Energa

– Działamy zgodnie z planem, konsekwentnie dążąc do wykupu 100 procent akcji spółki Energa. To inwestycja długoterminowa, o strategicznym dla nas znaczeniu. Mamy pewność, że przyszłość należy do silnych firm o zdywersyfikowanych obszarach działalności. Z determinacją budujemy więc koncern multienergetyczny o mocnych fundamentach, który sprosta wyzwaniom, jakie niosą globalne trendy w energetyce. Integracja polskiego sektora energetyczno-paliwowego jest niezbędna, by zrealizować ambitne cele. Chcemy do 2050 roku osiągnąć neutralność emisyjną, a co za tym idzie objąć pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Nasze działania przyniosą konkretne korzyści całej Grupie Orlen, jej akcjonariuszom, a także polskiej gospodarce – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Wezwanie na sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Energi rozpoczęło się 9 października br. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie, co w przypadku pierwszego wezwania, czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN Orlen podjął działania zmierzające do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. Ma to na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Energi w ramach Grupy Orlen. W październiku bieżącego roku zgodę na delisting wydało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi.

Rozliczenie transakcji powinno nastąpić do 30 listopada 2020 roku. W jej wyniku PKN orlen zostanie właścicielem akcji Energi stanowiących ok. 90,92 procent jej kapitału zakładowego oraz ok. 93,28 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wcześniej, w kwietniu 202 roku koncern nabył 80 procent akcji Energi, stanowiących ok. 85 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu 4 miesięcy. Na sprzedaż po cenie 8,35 zł za akcję zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80 procent udziału w kapitale spółki, w tym Skarb Państwa z 52 procentowym udziałem w spółce, oraz inni akcjonariusze posiadający kolejne 28 procent udziałów, w tym duża grupa inwestorów instytucjonalnych.

Przejęcie Energi to ważny krok w kierunku tworzenia przez PKN Orlen koncernu multienergetycznego, który będzie odpowiedzią na megatrendy oraz działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla klientów i akcjonariuszy.

Grupa Energa posiada łącznie 54 aktywa produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. OZE stanowią 39 procent mocy elektrycznych zainstalowanych w elektrowniach Grupy. 47 procent wyprodukowanego wolumenu energii elektrycznej w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku pochodziło z OZE.

Aktywa Grupy Energa stanowią też istotne wsparcie w zapowiedzianej przez PKN Orlen strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20 procent zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 procent CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

PKN Orlen/Mariusz Marszałkowski