Elektrownia Ostrołęka znalazła się w zasięgu systemu łączności TETRA

18 maja 2021, 13:15 Alert

Enspirion, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, zakończył właśnie testy usługi łączności krytycznej w standardzie TETRA na terenie Energa Elektrownie Ostrołęka (Elektrownia Ostrołęka). Ich celem było sprawdzenie zasięgu oraz podstawowych funkcji systemu TETRA. Testy wypadły pozytywnie.

Elektrownia Ostrołęka / fot. Piotr Stępiński BiznesAlert.pl

Elektrownia Ostrołęka i TETRA

TETRA jest standardem cyfrowej, radiowej łączności dyspozytorskiej Energi Operatora. Umożliwia rozmowy oraz transmisję danych użytkownikom wymagającym niezawodnej łączności. System spełnia warunki łączności krytycznej, do których zalicza się m. in. podtrzymanie zasilania przez 36 godzin. Enspirion jest spółką dedykowaną do komercyjnego udostępniania sieci TETRA Energi innym podmiotom.

Elektrownia Ostrołęka leży poza obszarem działania OSD Energi, a tym samym znajduje się poza zasięgiem sieci TETRA. W celu umożliwienia prowadzenia łączności radiowej, Enspirion zainstalował tu testową stację bazową. Biorąc pod uwagę kwestie konstrukcyjne, teletransmisyjne oraz dostępność zasilania, na miejsce montażu stacji wybrano szczyt, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni, zbiornika akumulacyjnego na ciepłą wodę miejską (magazyn energii).

Wyniki testu są pozytywne. Do pokrycia zasięgiem całego obszaru Elektrowni Ostrołęka wystarczyła jedna stacja bazowa. Podstawowe funkcjonalności działały prawidłowo, a system gwarantował bardzo dobre zrozumienie przekazywanych komunikatów w trudnym dla łączności radiowej środowisku przemysłowym.

W ramach testów łączności, trwających półtora miesiąca, weryfikacji został poddany zasięg sygnału na terenie i wokół elektrowni, a także w budynkach oraz pomieszczeniach znajdujących się w podziemiach bloku głównego.

Weryfikacja zasięgów została przeprowadzona również na całej długości wewnętrznej bocznicy kolejowej oraz wewnątrz zakładowej lokomotywy manewrowej obsługującej bocznicę. Pracownicy elektrowni mieli do dyspozycji dwa typy radiotelefonów ręcznych oraz dwa radiotelefony nabiurkowe.

Energa/Mariusz Marszałkowski

Czy Enea nie była pewna rentowności węglowej Ostrołęki C? Odpowiada na pytania Client Earth