Polska i Finlandia bronią gazu i atomu w taksonomii

4 lipca 2022, 17:30 Alert

Inwestycje w nowe technologie, współpraca w zielonej i cyfrowej transformacji, uniezależnienie się Europy od rosyjskich paliw kopalnych – to tematy, które zdominowały dzisiejsze spotkanie ministra Waldemara Budy z ministrem współpracy rozwojowej i handlu Finlandii Ville Skinnari.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.
Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

Ministrowie poruszyli także kwestie wdrażania KPO w Polsce i Finlandii oraz utrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki na globalnym rynku. – Doceniamy wkład inwestorów fińskich w polską gospodarkę. Nasz kraj oferuje korzystne warunki inwestowania i instrumenty wsparcia w szczególności dla inwestycji w nowoczesne technologie i tworzących nowe wartościowe miejsca pracy – mówił podczas spotkania minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Minister Buda poinformował, że w związku z wojną w Ukrainie i koniecznością jak najszybszego uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych, Polska kładzie duży nacisk na rozwój OZE i energetyki jądrowej. – Tak, jak w przypadku wdrażania zielonej transformacji, tempo zmian miksów energetycznych powinno być dostosowane do możliwości poszczególnych państw członkowskich – zaznaczył minister Buda, odnosząc się do planu REPowerEU.

Wzmacnianie polsko-fińskiej współpracy w zielonej i cyfrowej transformacji

Finlandia jest w gronie państw przodujących w innowacyjnych przemianach gospodarczych. Minister Buda zaznaczył, że Polska ma osiągnięcia np. we wdrażaniu cyfrowych usług publicznych, a polskie start-upy wykazują się wieloma inicjatywami. Zaawansowane jest także wdrożenie technologii cyfrowych w dziedzinie usług finansowych i bankowości elektronicznej.

Programu REPowerEU – uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych

Ministrowie Polski i Finlandii odnieśli się podczas spotkania do ogłoszonego w marcu przez Komisję Europejską programu KE REPowerEU, który w obliczu rosyjskiego ataku zbrojnego na Ukrainę ma przyspieszyć proces przejścia na czystą energię i zwiększyć niezależność energetyczną Europy. – Plan REPowerEU powinien odpowiadać na problem wysokich cen energii oraz potrzeby sektora transportu i ciepłownictwa – stwierdził szef MRiT. Minister Buda podkreślił, że plan powinien także uwzględniać energetykę jądrową, która jest stabilnym i niskoemisyjnym źródłem energii. Dodał, że Polska dostrzega konieczność wzmocnienia współpracy z partnerami europejskimi w celu sprostania tym wyzwaniom, w szczególności we wdrażaniu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, jak i postępu cyfryzacji gospodarki i usług publicznych.

Gaz ziemny i energia jądrowa w europejskiej taksonomii

Polska i Finlandia znajdują się w gronie państw, które popierają jak najszybsze przyjęcie uzupełniającego aktu delegowanego do taksonomii dla sektora energetycznego (gaz ziemny jako paliwo przejściowe, energia jądrowa). – Polska stoi na stanowisku, że brak uwzględnienia tych dwóch nośników energetycznych sektorów gospodarczych w taksonomii UE znacząco utrudniłby transformację energetyczno-klimatyczną UE – mówił minister Buda.

Ministerstwo rozwoju i technologii/Michał Perzyński

Pogłoski o śmierci atomu i gazu w taksonomii są przesadzone, ale może umrzeć sama taksonomia