Polska dzieli się doświadczeniami w zakresie pozyskiwania metanu z pokładów węgla

17 sierpnia 2018, 08:30 Alert
bogota
Prezentacja projektu Geo-Metan podczas warsztatów w Bogocie / fot. PGNiG

24–25 lipca w stolicy Kolumbii, Bogocie, odbyły się międzynarodowe warsztaty poświęcone wydobyciu i zagospodarowaniu metanu z pokładów węgla. Organizatorem warsztatów była Grupa Ekspertów ds. Metanu działająca przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) oraz międzynarodowa organizacja Global Methane Initiative. W warsztatach wzięli udział Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju oraz dr Janusz Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB, którzy zaprezentowali dotychczasowe doświadczenia obu firm zdobyte w ramach projektu Geo-Metan.

Celem tego projektu jest rozwijanie i udoskonalanie krajowych technologii poszukiwania i wydobycia metanu z pokładów węgla, w tym szczególnie z pokładów węgla planowanych do eksploatacji. Do tej pory z dużym sukcesem zakończony został I etap projektu, realizowany w miejscowości Gilowice na Górnym Śląsku, gdzie z połączonych otworów kierunkowych, po wykonanych zabiegach szczelinowania, osiągnięto duże dopływy metanu. W trakcie warsztatów zaprezentowano również działające w Polsce pod auspicjami UNECE Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla (ICE-CMM Poland), w skład którego oprócz PGNiG i PIG-PIB wchodzą także Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Nafty i Gazu.

Zaprezentowana tematyka metanowa polskich zagłębi węglowych spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony specjalistów kolumbijskich. Kolumbia to największy i rozwijający się producent węgla kamiennego w Ameryce Łacińskiej. W ostatnich latach prowadzone są tam również intensywne prace rozwojowe dotyczące pozyskiwania metanu z pokładów węgla, których cele są w znacznym stopniu zbliżone do założeń projektu Geo-Metan, czyli połączenia produkcji wysokometanowego gazu z poprawą bezpieczeństwo pracy w kopalniach oraz ograniczeniem emisji metanu do atmosfery.

PIG-PIB