TAG: Geo Metan

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów […]
Jak poinformował Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, w nowej prognozie Międzynarodoweh Agencja Energii napisano, że […]
Technika przedeksploatacyjnego pozyskiwania metanu z pokładów węgla za pomocą szczelinowania hydraulicznego otrzymała prestiżowe godło […]
Łukasz Kroplewski, Wiceprezes PGNiG ds. Rozwoju, wziął udział spotkaniu Grupy Ekspertów UNECE ds. Gazu. Jednym z tematów rozmów były […]
Podczas 39 Zjazdu Gazowników Joanna Podgórska, dyrektor w PGNiG omówiła działania innowacyjne oraz działalność badawczo-rozwojową spółki, […]
W ub. roku PGNiG wydobyło w Polsce 3,8 mld m sześc. gazu, w tym roku zamierza co najmniej powtórzyć ten wynik. Ostatnio spółka skupiała się […]
24–25 lipca w stolicy Kolumbii, Bogocie, odbyły się międzynarodowe warsztaty poświęcone wydobyciu i zagospodarowaniu metanu z pokładów […]
PGNiG inwestuje w przedeksploatacyjne pozyskiwanie metanu z pokładów węgla. Jeżeli do naszego wydobycia krajowego, które wynosi obecnie ok. 4 […]
Spodziewane od 2021 r. objęcie emisji metanu do atmosfery unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) znacząco podniesie koszty wydobycia […]