Podgórska: PGNiG przygotowuje się na nadchodzącą erę wodoru

18 marca 2019, 09:15 Alert
fot. PGNIG Centrala
fot. PGNIG Centrala

Podczas 39 Zjazdu Gazowników Joanna Podgórska, dyrektor w PGNiG omówiła działania innowacyjne oraz działalność badawczo-rozwojową spółki, które wynikają ze strategii Spółki na lata 1017-2022. – Każdy projekt obecnie realizowany w PGNiG ma w sobie bardzo duży pierwiastek innowacyjności – powiedziała.

W swoim wystąpieniu Joanna Podgórska omówiła projekt Geo-Metan. Pokłady metanu, które są dostępne, mogą być bardzo ważnym i cennym surowcem energetycznym. Jej zdaniem gospodarcze wykorzystanie metanu powinno być ujęte w strategii bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tym projektem PGNiG chciał zmienić myślenie o metanie. – PGNiG chce zastosować tę technologię w przedeksploatacyjnym wydobyciu metanu z planowanych do eksploatacji pokładów węgla – powiedziała Podgórska. Projekt realizowany jest od kilkunastu miesięcy. Jest to pierwsza duża umowa, która pozwoli operacjonalizować działania w kopalniach. PGNiG ma za sobą kilka miesięcy testowego wydobycia metanu z pokładów węgla w Gilowicach w województwie śląskim. Kilka miesięcy prac, z wykorzystaniem otworów pionowych i horyzontalnych pozwoliło na wydobycie 900 tys. m sześć. gazu ziemnego wysokometanowego. – PGNiG wierzy zarówno w ten projekt jak i w tę technologię. – powiedziała. – Metan uda się okiełznać, zarówno dla bezpośredniej korzyści kopalni jak i dla poprawienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz środowiska – dodała.

Dyrektor Podgórska zwróciła również uwagę na wodór. Jej zdaniem jest to jeden z potencjalnych kierunków rozwoju branży, ekologiczne paliwo przyszłości. – Wodór jest obecnie przedmiotem wielu badań i pilotażowych działań testowych – powiedziała. – Prężnie rozwijające się firmy gazowe od dawna są mulienergetycznymi koncernami, co oznacza, że gaz ziemny jest ważny i zawsze będzie podstawą biznesu, jednakże równolegle rozwijane są nowe gałęzie wspomagające tę działalność – powiedziała dyrektor w PGNiG. – Mam tutaj na myśli elektryczność, ciepło chłód czy wodór – wyjaśniła. – Era wodoru nadchodzi i dlatego grupa PGNiG rozwija tę technologię. Spółka jest zdania, że ma bardzo duży potencjał do magazynowania wodoru. By ułatwić rozwój tej gałęzi, powołano w PGNiG Centrum Kompetencji ds. wodoru.

– Jeszcze więcej nauki w przemyśle i jeszcze więcej przemysłu w nauce – powiedziała kończąc swoją wypowiedź Joanna Podgórska. Jej zdaniem współpraca jest konieczna, by wykorzystać mocne strony, i by gospodarka zyskała jak najwięcej.
CIRE.pl