Polska poinformowała KE, że chce sprzedać darmowe uprawnienia do emisji CO2 na aukcjach

13 czerwca 2019, 09:15 Alert
Kominy w Elektrowni Kozienice
Kominy Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert

Polska zawiadomiła Komisję Europejską o rezygnacji bezpłatnego udostępnienia dla sektora energetycznego w ramach odstępstwa, na mocy art. 10c dyrektywy ETS, części uprawnień do emisji dwutlenku i zamiarze ich sprzedaży na aukcjach. Wolumen, który ma zostać sprzedany na aukcjach, to uprawnienia nieprzydzielone w latach 2013-2018.

Jak wynika z informacji KE, Polska powiadomiła Komisję, że zamierza sprzedać na aukcjach w 2020 roku 49,52 mln uprawnień do emisji CO2, które nie zostały przydzielone bezpłatnie w latach 2013-2018.

Polska poinformowała również KE o swojej decyzji w sprawie pozostałego wolumenu aukcyjnego, w tym za rok kalendarzowy 2019. Wolumen ma zostać włączony do kalendarza aukcji na rok 2020 dla Polski, który ma być w najbliższych tygodniach opublikowany przez Europejską Giełdę Energii (EEX).
Przypominamy, że w tym roku nasz kraj sprzedaje na aukcjach dodatkową pulę 55,8 mln uprawnień niewykorzystanych w ramach odstępstwa w latach 2013-2017.

W obecnym okresie rozliczeniowym (2013-2020) unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) osiem państw członkowskich skorzystało z odstępstwa od pełnej sprzedaży w drodze aukcji, co pozwala im na przyznanie bezpłatnych uprawnień istniejącym elektrowniom. Ponieważ państwa członkowskie mogą przydzielić mniej uprawnień niż maksimum dozwolone na mocy tego odstępstwa, nieprzydzielone za darmo jednostki EUA mogą zostać sprzedane na aukcji lub przeniesione do fazy 4 (2021-2030). Ze względu na możliwość sprzedaży na aukcji niewykorzystanych uprawnień w bieżącym okresie, roczne wolumeny aukcyjne państw członkowskich regularnie obejmują takie pozostające wolumeny.

CIRE.pl