KE chce przyspieszyć transformację w siedmiu krajach. Polska otrzyma 244 miliony euro

8 czerwca 2022, 16:00 Alert

Komisja Europejska poinformowała, że chce przyspieszyć transformację energetyczną w siedmiu krajach i przeznaczy na ten cel 2,4 mld euro. Polska ma otrzymać 244,2 mln euro w ramach Funduszu Modernizacyjnego.

Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

Komisja podała, że siedem państw otrzyma wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na modernizację systemów energetycznych oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle i transporcie. Polska otrzyma 244,2 miliony euro w ramach Funduszu Modernizacyjnego.

KE potwierdziła inwestycje w Rumunii (1391,6 mln euro), Czechach (520 mln euro), Polsce (244,2 mln euro), na Litwie (85 mln euro), na Węgrzech (74,3 mln euro), na Słowacji (49,5 mln euro) i w Chorwacji (40 mln euro).

– Fundusz Modernizacyjny to europejska solidarność w praktyce. Dzięki dochodom z systemu handlu uprawnieniami do emisji przynosi on konkretne rezultaty w terenie, pomagając państwom będącym beneficjentami ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w kluczowych sektorach i osiągnąć neutralność klimatyczną. Ponadto ten duży zastrzyk finansowy ma zostać wykorzystany do uruchomienia projektów, które pomogą przyspieszyć naszą transformację energetyczną w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę – podsumował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

– Wspierając państwa UE najbardziej dotknięte transformacją energetyczną fundusz modernizacyjny pomaga w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. W ramach funduszu udostępniono 2,4 mld euro by wesprzeć 45 projektów inwestycji, dzięki którym państwa będące beneficjentami będą mogły zmodernizować swoje systemy energetyczne i poprawić efektywność energetyczną. EBI, jako unijny bank klimatyczny, z przyjemnością współpracuje z Komisją Europejską i państwami członkowskimi nad wdrożeniem Funduszu Modernizacyjnego, narzędzia o podstawowym znaczeniu dla przyspieszenia przejścia UE na czystą energię i dla wsparcia wdrożenia ostatnio przyjętej strategii REPowerEU – powiedział wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Ambroise Fayolle.

W ramach Funduszu Modernizacyjnego wsparcie zostanie udzielone na rzecz 45 projektów inwestycji w obszarze wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, modernizacji sieci energetycznych i efektywności energetycznej w sektorze energetycznym, przemyśle, budynkach i transporcie, oraz w obszarze zastąpienia wytwarzania energii elektrycznej z węgla paliwem mniej emisyjnym.

Państwa członkowskie będące beneficjentami muszą przedstawić projekty inwestycji, które mogą zostać objęte wsparciem z Funduszu Modernizacyjnego w ramach następnego cyklu wypłat w terminie do 16 sierpnia 2022 roku w przypadku projektów niepriorytetowych (tzn. inwestycji, które nie są priorytetami funduszu) oraz 13 września 2022 roku w przypadku projektów priorytetowych (tzn. inwestycji, które stanowią priorytety funduszu) – czytamy w komunikacie.

Celem Funduszu Modernizacyjnego, finansowanego z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, jest wspieranie dziesięciu państw UE o niższych dochodach w ich transformacji w kierunku neutralności klimatycznej poprzez modernizowanie ich sektora energetycznego i szerszych systemów energetycznych, zwiększenie efektywności energetycznej i ułatwienie sprawiedliwej transformacji. Beneficjenci to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

Komisja Europejska/Jędrzej Stachura

Guibourgé-Czetwertyński: Chemia może sięgnąć po Fundusz Modernizacyjny, aby produkować wodór