TAG: Fundusz Modernizacyjny
Okrągły stół poświęcony pakietowi regulacji klimatycznych Fit for 55 zorganizowany przez Roundtable on Climate Change and Sustainable […]
Pakiet unijnych regulacji Fit For 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 […]
Pakiet propozycji legislacyjnych dotyczących pakietu klimatycznego Fit For 55 zakłada rewizję systemu handlu emisjami. Nowa propozycja […]
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Jedną z najważniejszych zmian jest powołanie do […]
Dzięki realizacji inwestycji przy wsparciu Funduszu Modernizacyjnego mamy szansę na przyspieszenie transformacji sektora energetycznego, […]
Sejm w czwartek znowelizował przepisy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzające m.in. regulacje dotyczące […]
Zbyt wysoka cena uprawnień do emisji może przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Firmy energetyczne nie będą miały środków na […]
Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych […]
Polska ostatecznie przyjęła konkluzje klimatyczne grudniowej Rady Europejskiej. Państwa członkowskie zgodziły się na korzystne dla Polski […]
Jesteśmy na końcowym etapie prac rządowych w zakresie przygotowania legislacji o systemie handlu emisjami oraz prawo ochrony środowiska, które […]
Dyskusja o zmianach w handlu emisjami CO2 jest w praktyce elementem dyskusji o zmianie celu redukcyjnego na 2030 rok. Dlatego już teraz […]
Wiadomo, jak Polska chce zmienić unijny system handlu emisjami CO2 obarczający ich kosztami energetykę. Nieoficjalny dokument opisuje polską […]
Polska Grupa Energetyczna i siedem innych podmiotów z ośmiu państw członkowskich opowiada się za większą kompensacją unijnej polityki […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej obliczył, że całkowity koszt uprawnień do emisji CO2 dla energetyki polskiej w scenariuszu redukcji emisji o […]
Pięć krajów przeniosło część swoich uprawień do emisji CO2 do Funduszu Modernizacyjnego. W efekcie Fundusz dedykowany transformacji […]