TAG: Fundusz Modernizacyjny

– Rząd PiS i Solidarnej Polski najpierw zgodził się na cięcia emisji, a potem partie udają że chodziło o co innego. Co więcej o środki […]
Komisja Europejska poinformowała, że chce przyspieszyć transformację energetyczną w siedmiu krajach i przeznaczy na ten cel 2,4 mld euro. Polska […]
– Wielomiliardowe inwestycje Funduszu Modernizacyjnego (FM) powinny przyczynić się do przyspieszenia zielonej transformacji i ograniczyć […]
8,1 mld złotych zostanie przekazanych na sfinansowanie programów obejmujących kogenerację ciepłownictwa oraz energetyki i przemysłu, […]
W kolejnych miesiącach toczyć się będą negocjacje zapisów pakietu Fit for 55 zaproponowanego przez Komisję Europejską w lipcu br. Mają one […]
Fundusz Modernizacyjny będzie stanowił wsparcie na potrzeby krajowych inwestycji służących modernizacji sektora energetycznego w latach […]
Okrągły stół poświęcony pakietowi regulacji klimatycznych Fit for 55 zorganizowany przez Roundtable on Climate Change and Sustainable […]
Pakiet unijnych regulacji Fit For 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 […]
Pakiet propozycji legislacyjnych dotyczących pakietu klimatycznego Fit For 55 zakłada rewizję systemu handlu emisjami. Nowa propozycja […]
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Jedną z najważniejszych zmian jest powołanie do […]
Dzięki realizacji inwestycji przy wsparciu Funduszu Modernizacyjnego mamy szansę na przyspieszenie transformacji sektora energetycznego, […]
Sejm w czwartek znowelizował przepisy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzające m.in. regulacje dotyczące […]
Zbyt wysoka cena uprawnień do emisji może przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Firmy energetyczne nie będą miały środków na […]
Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych […]
Polska ostatecznie przyjęła konkluzje klimatyczne grudniowej Rady Europejskiej. Państwa członkowskie zgodziły się na korzystne dla Polski […]
Jesteśmy na końcowym etapie prac rządowych w zakresie przygotowania legislacji o systemie handlu emisjami oraz prawo ochrony środowiska, które […]
Dyskusja o zmianach w handlu emisjami CO2 jest w praktyce elementem dyskusji o zmianie celu redukcyjnego na 2030 rok. Dlatego już teraz […]
Wiadomo, jak Polska chce zmienić unijny system handlu emisjami CO2 obarczający ich kosztami energetykę. Nieoficjalny dokument opisuje polską […]
Polska Grupa Energetyczna i siedem innych podmiotów z ośmiu państw członkowskich opowiada się za większą kompensacją unijnej polityki […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej obliczył, że całkowity koszt uprawnień do emisji CO2 dla energetyki polskiej w scenariuszu redukcji emisji o […]
Pięć krajów przeniosło część swoich uprawień do emisji CO2 do Funduszu Modernizacyjnego. W efekcie Fundusz dedykowany transformacji […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej proponuje wprowadzenie rozwiązania, które ma umożliwić bardziej sprawiedliwy podział kosztów transformacji […]
O co chodzi w koncepcji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, w skrócie JET Fund (Just Energy Transition Fund)? Jaki jest kontekst tej […]
W Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone handlowi uprawnieniami do emisji CO2, EU ETS i wdrożeniu mechanizmu wsparcia poprzez dedykowany […]
–Fundusz modernizacyjny, to nowy mechanizm w ramach nowelizacji systemu handlu emisjami CO2, nowy element wsparcia ze strony UE, który powinien […]
Podczas XIII Międzynarodowej Konferencja Power Ring wystąpił wiceminister Paweł Sałek, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. polityki […]
Polska będzie mogła korzystać z funduszu modernizacyjnego na energetykę; Rumunia i Bułgaria będą go mogły wykorzystać szerzej – […]
Rumunia i Bułgaria – ale nie Polska – będą mogły wykorzystywać pieniądze ze specjalnego funduszu na modernizację swoich węglowych […]
Po długich i żmudnych negocjacjach dotyczących kształtu reformy systemu handlu emisjami Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne […]
Na początku tygodnia rozpoczął się szczyt klimatyczny w Bonn (COP23). Polska chce lobbować, by podstawowym narzędziem polityki klimatycznej […]
Polska będzie bronić stanowiska, że najlepszym i najtańszym sposobem walki z emisją jest pochłanianie zanieczyszczeń, stosowanie nowych […]
W negocjacjach reformy polityki klimatycznej padł pomysł, aby ograniczyć wsparcie środkami na modernizację tak, aby nie dotyczyło energetyki węglowej.
Kolejne rozmowy na temat reformy systemu handlu emisjami nie przyniosły efektu. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej polska delegacja […]
Unia Europejska w ramach rozmów na temat reformy systemu handlu emisjami (ETS) zaoferowała Polsce większe możliwości wsparcia procesu […]
– Finał negocjacji ETS. EURELECTRIC wzywa do zwiększenia kompensacji i tym samym wsparcia stanowiska polskiego sektora elektroenergetycznego […]
Polska nie ma innych szans na efektywne działanie niż rozwijanie kogeneracji – to teza, której bronili uczestnicy debaty „Ciepło i […]
Podczas dwudniowego Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego pod patronatem BiznesAlert.pl odbył się panel poświęcony polityce klimatycznej. 
Zaprezentowany pod koniec ubiegłego roku unijny dokument „Czysta energia dla Europy i Europejczyków” mający objąć nowymi regulacjami sektor […]
– Kiedy wydawało się, że w sprawie ostatniej Rady ds. Środowiska wszystko już zostało powiedziane, wszystko napisane i że nasze poczciwe […]
W Warszawie odbyło się spotkanie z dziennikarzami zorganizowane przez General Electric. Eksperci firmy przedstawili wyzwania przed jaką stoi […]
Podczas zakończonego pod koniec lutego br. posiedzenia Rady Unii Europejskiej, w kwestii zapisów reformy systemu handlu emisjami, Polska […]
Parlament Europejski przegłosował w środę stanowisko w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (ETS). Najważniejsza […]
Komisja Europejska pracuje nad zmianą dyrektywy 2003/87/WE o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zdaniem ekspertów Central Europe […]
(Wojciech Jakóbik) W głosowaniach Rady Europejskiej Polakom często trudno jest przekonać partnerów unijnych z krajów Europy […]
(Bartłomiej Sawicki/Wojciech Jakóbik) Już 22 kwietnia Unia Europejska ma ratyfikować porozumienie klimatyczne ze szczytu w Paryżu (COP 21) […]