TAG: Fundusz modernizacyjny
Polska Grupa Energetyczna i siedem innych podmiotów z ośmiu państw członkowskich opowiada się za większą kompensacją unijnej polityki […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej obliczył, że całkowity koszt uprawnień do emisji CO2 dla energetyki polskiej w scenariuszu redukcji emisji o […]
Pięć krajów przeniosło część swoich uprawień do emisji CO2 do Funduszu Modernizacyjnego. W efekcie Fundusz dedykowany transformacji […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej proponuje wprowadzenie rozwiązania, które ma umożliwić bardziej sprawiedliwy podział kosztów transformacji […]
O co chodzi w koncepcji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, w skrócie JET Fund (Just Energy Transition Fund)? Jaki jest kontekst tej […]
W Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone handlowi uprawnieniami do emisji CO2, EU ETS i wdrożeniu mechanizmu wsparcia poprzez dedykowany […]
–Fundusz modernizacyjny, to nowy mechanizm w ramach nowelizacji systemu handlu emisjami CO2, nowy element wsparcia ze strony UE, który powinien […]
Podczas XIII Międzynarodowej Konferencja Power Ring wystąpił wiceminister Paweł Sałek, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. polityki […]
Polska będzie mogła korzystać z funduszu modernizacyjnego na energetykę; Rumunia i Bułgaria będą go mogły wykorzystać szerzej – […]
Rumunia i Bułgaria – ale nie Polska – będą mogły wykorzystywać pieniądze ze specjalnego funduszu na modernizację swoich węglowych […]
Po długich i żmudnych negocjacjach dotyczących kształtu reformy systemu handlu emisjami Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne […]
Na początku tygodnia rozpoczął się szczyt klimatyczny w Bonn (COP23). Polska chce lobbować, by podstawowym narzędziem polityki klimatycznej […]
Polska będzie bronić stanowiska, że najlepszym i najtańszym sposobem walki z emisją jest pochłanianie zanieczyszczeń, stosowanie nowych […]
W negocjacjach reformy polityki klimatycznej padł pomysł, aby ograniczyć wsparcie środkami na modernizację tak, aby nie dotyczyło energetyki węglowej.
Kolejne rozmowy na temat reformy systemu handlu emisjami nie przyniosły efektu. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej polska delegacja […]