TAG: Eurelectric
Dekarbonizacja energetyki może wyglądać różnie w poszczególnych częściach Europy. Dyskutowali na ten temat uczestnicy panelu poświęconego […]
Dzisiaj meldujemy się z drogi do Florencji we Włoszech, gdzie odbędzie się konferencja Eurelectric, europejskiego stowarzyszenia producentów […]
Strategia niskoemisyjna to już przeszłość. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową wizję dojścia do zerowych emisji netto w 2050 […]
Według raportu stowarzyszenia przemysłu energetycznego Eurelectric „Szlaki dekarbonizacji” pełna dekarbonizacja energetyki europejskiej jest […]
EURELECTRIC ze wsparciem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej zorganizował w Brukseli konferencję poświęconą pakietowi mobilności i […]
Konferencja „Charge it: e-mobility now!” organizowana przez Eurelectric i PKEE odbyła się w hotelu de la Poste w brukselskiej dzielnicy […]
Podczas Kongresu Energetycznego we Wrocławiu odbędzie się panel poświęcony „doktrynie energetycznej”. Czy będzie to okazja do […]
Ceny uprawnień do emisji będą nadal rosły. Zdaniem Remigiusza Nowakowskiego, prezesa Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, skutki […]
Jak połączyć cele zrównoważonego rozwoju ze skutecznym prowadzeniem energetycznego biznesu – ta kwestia była jednym z głównych tematów […]
W dniu 16 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów stowarzyszenia EURELECTRIC, w której zasiadają członkowie zarządów […]
Organizacje zrzeszające europejski przemysł i elektroenergetykę różnie oceniają wstępne porozumienie między Radą UE a PE ws. reformy systemu […]
Transformacja energetyczna wymaga uczciwego i racjonalnego podejścia uwzględniającego specyfikę poszczególnych państw. W tym kontekście ważna […]
W ubiegłym tygodniu, w Brukseli odbyło się spotkanie grupy Eurelectric (stowarzyszenie branżowe, reprezentujące wspólne interesy przemysłu […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą publikację raportu stowarzyszenia EURELECTRIC. Zaprezentowany przez […]
Według organizacji EURELECTRIC zrzeszającej spółki elektroenergetyczne z Unii Europejskiej, także polskie PGE, wprowadzenie limitu 550 gram dla […]