Polacy coraz częściej dostrzegają korzyści OZE

11 maja 2020, 15:15 Alert
Farma słoneczna

Według najnowszego, ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator” na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, energetyka odnawialna cieszy się największym poparciem Polaków. Społeczeństwo coraz częściej dostrzega korzyści płynące z inwestycji OZE.

Rozwój energetyki odnawialnej

Badanie zostało przeprowadzone na grupie tysiąca dorosłych osób z terenu całego kraju. Ankietowani wyrazili swoją opinię na temat różnych rodzajów źródeł energii.

Badani popierają rozwój energetyki odnawialnej i wskazują (3 na 5 badanych), że to właśnie OZE powinny być najbardziej wspierane przez polskie władze. Zielone technologie zdecydowanie przodują we wszystkich aspektach porównawczej oceny – ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Spośród źródeł odnawialnych najlepsze rezultaty uzyskały elektrownie słoneczne, które są mile widziane w sąsiedztwie zamieszkania. Na drugim miejscu znajdują się elektrownie wiatrowe. Stosunkowo neutralnym dla środowiska źródłem energii wydają się być – w opinii ankietowanych – elektrownie gazowe. Najgorsze rezultaty otrzymywały elektrownie węglowe i atomowe, choć te drugie zostały ocenione nieznacznie lepiej.

Rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych również cieszy się poparciem Polaków. Na pytanie, czy w Polsce należy wprowadzić wymóg instalacji paneli słonecznych na dachach nowo budowanych budynków, 48 procent ankietowanych odpowiedziało, że to bardzo dobry pomysł. Kolejne 15 procent popiera to, ale uważa, że należałoby z takiego obowiązku wyłączyć budynki mieszkalne.

PGE szuka optymalnych rozwiązań dla fotowoltaiki

Dla większości respondentów (9 na 10) ceny energii są istotnym tematem. Niemal 2/3 wskazuje, że źródła odnawialne mogą się przyczynić do obniżki kosztów generowania energii elektrycznej. Zdaniem Polaków, odnawialne źródła energii są także najtańszymi źródłami energii.

Ankietowani widzą też w OZE szansę na przeciwdziałanie zmianom klimatu (4 na 5 respondentów) i ograniczenie zależności od importu energii (70 procent). Podobny odsetek (65 procent) twierdzi, że OZE przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. Wśród najistotniejszych zalet OZE badani wymieniali ponadto: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (79 procent), wykorzystanie powszechnie dostępnych i naturalnych źródeł energii (65 procent) oraz zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł (58 procent).

– Energetyka słoneczna to ogromny impuls dla gospodarki i szansa polskich firm na zajęcie silnej pozycji w europejskim łańcuchu dostaw. Beneficjentami dynamicznego rozwoju będziemy wszyscy – od inwestorów i firm będących częścią łańcucha dostaw począwszy, przez samorządy i lokalne społeczności, po konsumentów, którzy zapłacą mniej za energię elektryczną – mówi Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki/Patrycja Rapacka

PGE przyłączy do sieci więcej OZE dzięki wsparciu UE