SBF Polska PV: Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji PV w Polsce przekroczyła 1 GWp

20 maja 2020, 17:00 Alert

Według najnowszego raportu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF Polska PV), rynek fotowoltaiki w Polsce zanotował w 2019 roku dynamiczny wzrost w porównaniu do ubiegłych lat. Trend jest najbardziej widoczny w segmencie mikroinstalacji. Biorąc pod uwagę całość systemu mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, skumulowana moc na koniec 2019 roku przekroczyła 1 GWp, a dokładniej wynosi ona 1,0408 GWp.

Przyłączenia

Według danych przedstawianych przez polskiego operatora systemu elektroenergetycznego Polskich Sieci Elektroenergetycznych, według stanu na koniec 2019 roku, łączna moc moc wszystkich instalacji wyniosła 1299,6 MWp, w tym 275,7 MWp w systemach małych i dużych oraz 1040,8 MWp w mikroinstalacjach. Tylko w ubiegłym roku zostało przyłączone prawie 129 MWp instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kW. To ponad trzykrotnie więcej niż w 2018 roku – wtedy zostało przyłączone 43,1 MWp. Mikroinstalacje stanowią 79,1 procent mocy zainstalowanej we wszystkich instalacjach PV w Polsce.

fot. SBF Polska PV

fot. SBF Polska PV

W 2019 roku liczba nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych wyniosła 105 953 o łącznej mocy 1,048 GWp. W zestawieniu operatorów sieci dystrybucyjnych, niezmiennie najwięcej przyłączonych instalacji ma grupa PGE – 41 792 instalacje. Grupa Tauron przyłączyła 30 435 instalacji, co daje porównywalny wynik do trzech pozostałych operatorów włącznie – Enea, Energa oraz Innogy. Szacuje się, że pozostali operatorzy przyłączyli ponad 1 700 mikroinstalacji PV.

fot. SBF Polska PV

fot. SBF Polska PV

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych każdego roku notuje wyraźny wzrost na rynku. W 2019 roku było ich 105 953, co daje niemal czterokrotny wzrost w stosunku do 2018 roku. Łącznie ujmując, stan całkowity zainstalowanych mikroelektrowni wynosi 162 055 sztuk na dzień 31 grudnia 2019 roku. Oznacza to, że fotowoltaika została zamontowana średnio na co 36. budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Mikroinstalacje PV w Polsce według stanu na koniec 2019 roku są w stanie wygenerować około 968 GWh energii elektrycznej rocznie, przyjmując wskaźnik uzysku 945 MWh z każdego MWp zainstalowanej mocy. W 2019 roku, szacowany koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji PV wyniósł 4125 zł netto, czyli około 225 zł mniej niż w roku poprzedzającym (4350 zł netto). Szacuje się także, że na koniec 2019 roku wartość rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych przekroczyła 2,8 mld zł. Dla porównania, wartość instalacji powyżej 50 kW to niespełna 800 mln zł.

SBF Polska PV/Patrycja Rapacka

Orlen będzie budował fotowoltaikę na stacjach paliw i nie tylko (WIDEO)