PGNiG OD otrzymało zwrot pieniędzy za zaniżoną cenę gazu

29 września 2022, 15:30 Alert

PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało kolejną pulę pieniędzy o łącznej wysokości 906,7 milionów złotych z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – czytamy w komunikacie spółki. 

Logo PGNiG. Fot. PGNiG
Logo PGNiG. Fot. PGNiG

Rekompensata jest przyznawana na podstawie ustawy z 26 stycznia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. – W okresie od 7 marca 2022 do 29 września 2022 roku PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało łącznie  6,455 miliarda złotych z tytułu rekompensaty – podała spółka.

Jak informowano na początku roku, szacunkowy koszt z tytułu rekompensat nie przekroczy 10 miliardów złotych. Rekompensaty będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, do którego w 2022 roku trafi 40 procent środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

PGNiG Obrót Detaliczny/ISBnews/Wojciech Gryczka

Orlen obiecał rządowi dywersyfikację dostaw gazu do Polski po przejęciu PGNiG