PGNiG będzie dostarczał gaz na potrzeby PGE

30 września 2022, 13:15 Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę oraz kontrakty indywidualne z Polską Grupą Energetyczną. Zakontraktowany gaz będzie zasilał dziesięć jednostek wytwórczych grupy PGE.

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Współpraca między PGNiG i Polską Grupą Energetyczną ma wymiar strategiczny i wzmacnia bezpieczeństwo dostaw energii dla krajowych odbiorców – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

Ścisła współpraca polskich spółek energetycznych

Zakontraktowany gaz ziemny zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby produkcyjne elektrociepłowni należących do spółek przynależących do PGE. Umowa obejmuje również dostawy gazu ziemnego dla dwóch nowych bloków gazowo-parowych przy elektrowni Dolna Odra, których planowane oddanie szacuje się na 2023 rok.

– Podpisana z PGNiG umowa na dostawy gazu dla dziesięciu jednostek wytwórczych grupy PGE przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski na kolejne lata i jest gwarancją stabilnych dostaw energii i ciepła dla naszych klientów. Zakontraktowane paliwo zasili zarówno nasze elektrociepłownie, w których, zgodnie ze strategią, prowadzimy proces dekarbonizacji, jak i powstające bloki gazowo–parowe przy elektrowni Dolna Odra, które będą stanowić uzupełnienie polskiego miksu energetycznego – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Szacowana wartość podpisanych kontraktów indywidualnych, obejmujących okres dostaw od pierwszego października bieżącego roku do 31 grudnia 2025 roku wynosi około 23 miliardów złotych.

PGNiG/Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Gryczka

PGNiG OD otrzymało zwrot pieniędzy za zaniżoną cenę gazu