Polska podnosi stopień zagrożenia cybernetycznego i domaga się sankcji wobec Rosji

22 lutego 2022, 06:00 Alert

Polska podnosi stopień alarmowy zagrożenia w cyberprzestrzeni i apeluje o sankcje za uznanie marionetkowych państw na wschodzie Ukrainy przez Rosję. Polacy chcą kryzysowego posiedzenia Rady Europejskiej i domagają się stanowczych sankcji. G7, USA i Unia Europejska mają je dziś ogłosić.

Flaga Ukrainy. Fot. Wikipedia/CC.
Flaga Ukrainy. Fot. Wikipedia/CC.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił uznanie niepodległości parapaństw na terenie wschodniej Ukrainy. W  odpowiedzi na ten ruch świat zachodni zapowiedział sankcje i podjął działania na rzecz zwiększenia środków obrony.

Premier podpisał zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego z czterech stopni alarmowych Charlie-CRP na terenie całego kraju w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy.

– Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59 – czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. – Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu – czytamy.

– w informacji biura czytamy, że zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 roku. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

– Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112 – informuje RCB.

– W sytuacji, gdy Prezydent Rosji podważa porządek Europy ustanowiony na przełomie wieków (XX i XXI), potrzeba wielkiej jedności i zdecydowanej postawy NATO, UE i krajów naszego regionu. Tylko twarda postawa i polityczna obrona Ukrainy może zatrzymać agresora. Sankcje natychmiast! – napisał na Twitterze prezydent RP Andrzej Duda, który kontaktował się ze swym ukraińskim odpowiednikiem, by zapewnić go o wsparciu Polski dla Ukrainy.

Premier RP Mateusz Morawiecki wniósł o pilne posiedzenie Rady Europejskiej. Uznał decyzję o ogłoszeniu niepodległości fragmentów wschodniej Ukrainy za akt agresji rosyjskiej przeciwko sąsiadowi Polski. – Niezbędne jest żeby UE pilnie przyjęła pakiet daleko idących sankcji wobec Rosji. To jedyna szansa na powstrzymanie dalszych działań Putina. – poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller.

Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau spotka się 22 lutego z przewodniczącym NATO. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zdecydowanie potępia decyzję Prezydenta Władimira Putina o uznaniu przez Federację Rosyjską samozwańczych republik na terytorium Ukrainy, tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Oznacza to de facto odrzucenie przez stronę rosyjską porozumień mińskich, których Rosja jest sygnatariuszem. Jest to agresywny krok, stanowiący kolejne złamanie prawa międzynarodowego przez Rosję. Decyzja ta stanowi jawne i bezsprzeczne podważenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy – zakomunikował resort.

– Rzeczpospolita Polska wyraża solidarność oraz pełne poparcie dla Ukrainy oraz wzywa przedstawicieli Federacji Rosyjskiej do zaprzestania nielegalnych działań rażąco naruszających podstawowe zasady prawa międzynarodowego, których Rosja ma obowiązek przestrzegać. Wzywamy Rosję do deeskalacji i wycofania sił wojskowych skoncentrowanych wokół granic Ukrainy i natychmiastowe powstrzymanie się od dalszych działań zbrojnych – podsumowuje MSZ.

G7, Unia Europejska i NATO mają ogłosić nowe sankcje gospodarcze wobec Rosji w dniu 22 lutego. Wiadomo, że w pakiecie sankcji unijnych miał się znaleźć projekt Nord Stream 2.

Twitter/Kancelaria Prezydenta/Kancelaria Premiera/Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Wojciech Jakóbik