Szyszko: Polska wzorowo realizuje politykę klimatyczną. Lasy Państwowe pomogą

20 listopada 2017, 16:00 Środowisko
Minister Środowiska, Jan Szyszko podczas konferencji klimatycznej w Bonn. Fot. COP24, Twitter.
Minister Środowiska, Jan Szyszko podczas konferencji klimatycznej w Bonn. Fot. COP24, Twitter.

– Zredukowaliśmy emisję o 30 proc., chociaż zobowiązani byliśmy do 6 proc., dokonując w tym samym czasie dużego wzrostu gospodarczego. Osiągamy sukcesy zarówno z punktu widzenia redukcji, jak i pochłaniania – powiedział na konferencji prasowej podsumowujący zakończony Szczyt Klimatyczny w Bonn.

23. sesja Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 13. sesja Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz II część 1. sesji Konferencji Stron Porozumienia paryskiego (COP 23) odbywały się od 6 do 17 listopada 2017 r. w Bonn w Niemczech. Po raz pierwszy Konferencji Stron przewodniczyło państwo wyspiarskie – Fidżi.

Katowice dostaną następny Szczyt Klimatyczny

– Polska strona na szczycie klimatycznym w Bonn była reprezentowana przez grupy ekspertów, instytucje państwa i organizacje społeczne. Na specjalnych konferencjach pokazywaliśmy polskie osiągnięcia w redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, promowania zrównoważonego rozwoju oraz sukcesów w zakresie finansowym. Polska delegacja spotkała się z 50 delegacjami z całego świata, a grupa państw z Europy Wschodniej zarekomendowała Polskę na sprawowanie prezydencji w Agencji Klimatycznej, a polskiego ministra – na jej prezydenta. Katowice zostały też zaakceptowane przez ONZ jako miejsce następnego szczytu klimatycznego – powiedział podczas konferencji prasowej minister środowiska, prof. Jan Szyszko.

Podkreślił, że podczas szczytu w Bonn Polska spotkała się ze wszystkimi państwami, które odgrywają decydującą rolę w zakresie polityki klimatycznej, oraz z przedstawicielami organów Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy też z przedstawicielami Kanady, USA, Rosji, Chin, Indii, Arabii Saudyjskiej i Japonii po to, by wypracować wspólne stanowisko do negocjacji na przyszłość.

Lasy Państwowe pomogą

– Polska to kraj, który odnosi jedne z największych sukcesów w polityce klimatycznej na świecie, zarówno z punktu widzenia redukcji, jak i pochłaniania. Jeśli chodzi o redukcję, jako jedno z niewielu państw wysoko rozwiniętych wykonujemy swoje zadania z wysoką nadwyżką. Zredukowaliśmy emisje o 30 proc., chociaż zobowiązani byliśmy do 6 proc., dokonując w tym samym czasie dużego wzrostu gospodarczego. Podstawowym paliwem polskiej gospodarki jest węgiel kamienny i brunatny. Emisja gazów cieplarnianych na jednego mieszkańca w Polsce jest poniżej średniej europejskiej – powiedział minister.

Zapowiedział także, że Polskie Lasy Państwowe są gotowe do zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla, nawet przy wzroście produkcji masy drzewnej. – Polska jest też bogata w zasoby geotermalne, które wielokrotnie przewyższają nasze potrzeby na ciepło. Jest to stabilne źródło energii, niezależne od innych czynników. W ramach kogeneracji może to być też źródło energii elektrycznej. O tym wszystkim mówiliśmy podczas szczytu klimatycznego w Bonn – powiedział.

Cele COP 23

Głównym celem COP 23 było osiągnięcie postępu w pracach nad pakietem decyzji wykonawczych do Porozumienia paryskiego, który ma być przyjęty w trakcie 24. sesji Konferencji Stron, organizowanej w grudniu 2018 r. w Katowicach. Strony miały możliwość omówienia dotychczasowego postępu prac, przedstawienia stanowisk odnośnie do poszczególnych zagadnień merytorycznych oraz ustalenia trybu dalszych prac nad projektami, które mają być ostatecznie przyjęte w czasie COP 24.

W Bonn Polska zaprezentowała swoje osiągnięcia w zakresie redukcji emisji CO2 do atmosfery. Powodem do dumy są np. Lasy Państwowe, które odgrywają dużą rolę w pochłanianiu tego gazu – podkreślał prof. Jan Szyszko podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Środowiska.

Rozwiązania wypracowane na szczycie w Bonn

W czasie trwania szczytu przyjęto blisko 30 decyzji wyznaczających kierunek prac w 2018 r. nad Programem pracy dla Porozumienia paryskiego, których zwieńczeniem będzie 24 Konferencja Stron w grudniu 2018 r. w Katowicach. W tym kontekście należy pozytywnie ocenić efekty COP 23, ponieważ w wielu obszarach Stronom udało się ustalić najważniejsze elementy pakietu decyzji wykonawczych. Prace nad przedmiotowym pakietem będą kontynuowane w trakcie kolejnej sesji organów pomocniczych Konwencji, w maju 2018 r. (sesja techniczna).

– Stanowisko reprezentowane przez Polskę w trakcie COP 23 służyło kontynuacji negocjacji klimatycznych w duchu przyjętego Porozumienia paryskiego, czyli przede wszystkim na rzecz zapewnienia powszechnego udziału wszystkich państw w Porozumieniu przy zachowaniu dobrowolności i wyboru sposobu ograniczania emisji i wykorzystania zasobów naturalnych – czytamy w komunikacie. Dodatkowo, Polska zorganizowała szereg wydarzeń towarzyszących, mających na celu szczegółowe przedstawienie polskiego podejścia do ochrony klimatu. Były one poświęcone m.in. roli lasów w Porozumieniu paryskim, polskiemu systemowi finansowania ochrony środowiska czy energii geotermalnej.

Polska organizatorem przyszłorocznego szczytu klimatycznego

Jako kolejna Prezydencja Konferencji Stron polska delegacja miała istotny wpływ na ustalenia dotyczące przyszłorocznych prac, a także na kreowanie wspólnych stanowisk, w tym w ramach Grupy Wschodnioeuropejskiej, która wskazała jako jednego ze swoich dwóch reprezentantów do prac w Biurze Konferencji w charakterze wiceprezydenta COP23 przedstawiciela Polski. Starania Polski, będącej jednym z światowych liderów działań na rzecz klimatu – dzięki znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych w przeszłości oraz aktywnemu zaangażowaniu w proces negocjacji międzynarodowych, zostały docenione przez pozostałe strony.

Polska to kraj, który cieszy się dużym autorytetem w skali świata. Dobitnie świadczy o tym fakt, że już po raz trzeci będziemy gospodarzem szczytu klimatycznego – mówił prof. Szyszko.

Przygotowując się do objęcia Przewodnictwa w Konferencji Stron, przewodniczący delegacji Polski spotkali się m. in. z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej, Austrii, Chin, Japonii, Kanady, Rosji, Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Wysp Marshalla i Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Środowiska/BiznesAlert.pl