Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do źródeł ciepła innych niż węgiel

19 września 2022, 12:00 Alert

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dotyczących dopłat do źródeł ciepła, jak pellet drzewny, skroplony gaz LPG i olej opałowy.

Kominek. Źródło Wikicommons
Kominek. Źródło: Wikicommons

Dodatki do ciepła, ile i dla kogo?

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku dla posiadaczy indywidualnych źródeł ciepła i wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma,) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) lub olejem opałowym.

Dodatek ten ma wynieść trzy tysiące złotych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy. Tysiąc złotych należy się odbiorcom, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym. 500 złotych należy się tym użytkownikom jeżeli źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Natomiast dwa tysiące złotych będzie przysługiwać tym użytkownikom ciepła, których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Jednocześnie doprecyzowano przepisy ustawy o dodatku węglowym, wskazując, że jeden dodatek przysługuje na gospodarstwo prowadzone od jednym adresem. Wypłaty będą dokonywane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) na 11 sierpnia 2022 roku (zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy).

Ustawa wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne tak zwanej taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

Ustawa zakłada także możliwość udzielenia przez Skarb Państwa pożyczki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w 2023 roku w wysokości 8,6 miliarda złotych. Środki mają pochodzić z budżetu państwa.

Ustawa zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów w wysokości 21 miliardów złotych.

ISBnews/Wojciech Gryczka

Zielińska: Ustawa o cenach ciepła to gaszenie pożaru benzyną (ROZMOWA)