Polska potrzebuje miliardowych inwestycji w sieć. Operator chce ich dopilnować sam

29 września 2023, 09:00 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą rozwijać własne zdolności wykonawcze w zakresie infrastruktury najwyższych napięć jako uzupełnienie w wybranych obszarach potencjału spółek wykonawczych działających na rynku krajowym. Ułatwi to rozwój infrastruktury sieciowej na potrzeby transformacji energetycznej Polski.

Sieci przesyłowe. Fot.: PSE
Sieci przesyłowe. Fot.: PSE

Spółka PSE Inwestycje będzie zajmować się przede wszystkim specjalistycznymi pracami przy montażu oraz uruchamianiu obwodów wtórnych i pierwotnych na wybranych stacjach elektroenergetycznych, a także prowadzeniem określonych prac rozruchowych. Jej działalność będzie stanowić wsparcie robót realizowanych przez wykonawców infrastruktury sieciowej, w zakresie uzasadnionym w szczególności dotrzymywaniem harmonogramów oraz racjonalizowaniem kosztów inwestycji.

Spółka PSE Inwestycje będzie uzupełniać potencjał spółek wykonawczych działających na rynku, w celu zapewnienia PSE możliwości wywiązywania się z obowiązków w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej najwyższych napięć.

– Spółka PSE Inwestycje będzie realizować przede wszystkim te projekty, przy których występują trudności z pozyskaniem wykonawcy, które jednocześnie mają krytyczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej lub warunkują przyłączania nowych źródeł wytwórczych. Tak jak dotychczas, co do zasady będziemy korzystać z potencjału wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w przetargach – tłumaczy Paweł Stańczyk, wiceprezes zarządu PSE odpowiedzialny za rozwój zdolności wykonawczych.

– PSE Inwestycje będą wykonywać prace na zlecenie PSE i nie będą konkurować z innymi podmiotami na rynku. Wręcz przeciwnie, dzięki zaangażowaniu PSE Inwestycje warunki konkurencji oraz działalności wykonawców zewnętrznych powinny ulec poprawie. To jeden z naszych priorytetowych celów cząstkowych wspierających cel nadrzędny, jakim jest terminowa realizacja inwestycji sieciowych dla potrzeb transformacji energetycznej – dodaje.

– PSE prowadzą największy w swojej historii program inwestycyjny, który obejmuje budowę do 2036 roku 5 225 km torów linii 400 kV, 27 nowych stacji i 775-kilometrów linii prądu stałego. Jego skuteczna realizacja wymaga zapewnienia nie tylko dużych ilości materiałów oraz specjalistycznych urządzeń, ale także, i przede wszystkim, znaczącego potencjału wykonawczego dysponującego wykwalifikowanymi kadrami. Inicjatywa PSE wpisuje się

w zaspokajanie tych potrzeb i jest pilna w świetle zadań inwestycyjnych stojących przed PSE – wskazuje Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

PSE Inwestycje już w 2024 roku będą realizować prace przy obwodach wtórnych na stacjach elektroenergetycznych. W 2025 roku zakres zadań realizowanych przez PSE Inwestycje będzie stopniowo poszerzany.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości prawie 16 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne / Jacek Perzyński

Rok rekordów OZE. PSE: potrzebne są silniejsze sygnały cenowe na rynku