Wasilewski: Coraz więcej ropy spoza Rosji w Polsce. Opcja dostaw na Białoruś (ROZMOWA)

4 sierpnia 2017, 07:31 Energetyka

Rozbudowa terminalu naftowego,  przyszłość ropociągu Odessa Brody – Gdańsk oraz rewersowe połączenie ropociągu między Polską a Białorusią – Portal BiznesAlert.pl poruszył m.in. te tematy w rozmowie z prezesem PERN S.A. Igorem Wasilewskim.

BiznesAlert.pl: PERN nabył w ostatnim czasie działki pod rozbudowę terminalu naftowego w Gdańsku. O ile zwiększą się możliwości magazynowania ropy i produktów naftowych?

PERN nie nabył działek, ale dzierżawi teren terminala od Zarządu Morskiego Portu Gdańskiego (ZMPG). Część terenu została już zabudowana zbiornikami na ropę naftową w ramach budowy I etapu TNG (zakończenie prac i uruchomienie nastąpiło w kwietniu 2016 roku). Obecnie prowadzona jest realizacja II etapu TNG, który zakłada budowę kolejnych zbiorników na ropę o całkowitej pojemności ok. 360 tys. m3.  Dodatkowo, PERN realizuje budowę 200 tys. pojemności na ropę naftową przy drugiej bazie PERN  w Górkach Zachodnich k/Gdańska i tam faktycznie zakupione zostały działki pod budowę tych nowych zbiorników.

Mijają dwa lata od czasu kiedy polskie spółki dzięki Naftoportowi znów zaczęły sprowadzać ropę z Bliskiego Wschodu. Jak wygląda procentowo udział surowca z tamtego kierunku w magazynach i przeładunku PERN?

Przez terminal Naftoportu rozładowywana jest ropa różnych rodzajów, w tym ta z Bliskiego Wschodu. W ostatnich dwóch latach PERN obserwuje wolumenowy wzrost gatunków ropy naftowej innych niż ropa REBCO, głównie alternatywą dla ropy REBCO jest Iranian Light oraz Arabian Light.  W 2017 r. ropa z Bliskiego Wschodu stanowi ok. 30% dostaw morskich przeładowywanych w terminalu Naftoportu. W 2015 roku ropa ta stanowiła ok. 5% całości dostaw morskich. Taki wzrost świadczy niewątpliwie o strategii dywersyfikacji dostaw i poszukiwaniu alternatywnych gatunków ropy do przerobu głównie przez polskie rafinerie.

W zeszłym roku agencje informacyjne podawały, że ze względu na rosnącą konkurencję w polskim Naftoporcie, głównie poprzez pojawienie się ropy z Bliskiego Wschodu, spółka Mercuria zajmująca się handlem rosyjską ropą Ural, zamierzała wycofać się z Polski. Jak wygląda obecnie Państwa współpraca z tą firmą?

Pojawianie się nowych gatunków ropy naftowej do przeładunku w Naftoporcie jest wynikiem strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie. Z naszej strony nie odnotowaliśmy przejawów zmian we współpracy z Mercurią czy też obaw spółki przed konkurencją w polskim Naftoporcie . PERN jest jak najbardziej otwarty na współpracę ze spółką Mercuria ze względu chociażby na dotychczasowe dobre doświadczenia obu stron.

Jaki jest stan realizacji projektu Odessa – Brody – Gdańsk? Jakie muszą zostać spełnione warunki, aby projekt przeszedł do kolejnej fazy realizacji?

Obecnie kończone są prace nad aktualizacją studium wykonalności projektu i w zależności od jego wyników podjęte zostaną dalsze decyzje odnośnie kierunków rozwoju projektu. Realizacja projektu uzależniona jest od zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, a także potwierdzenia zainteresowania przesyłem ropy naftowej przez planowany rurociąg ze strony odbiorców – polskich rafinerii.

Spółka zapowiadała zbadanie możliwości rozbudowy ropociągu między Polską a Białorusią tak, aby surowiec mógł płynąć także z zachodu na wschód. Na jakim etapie są analizy? Czy jest zainteresowanie po drugiej strony granicy?

Wciąż staramy się usprawniać system zgodnie z oczekiwaniami naszych kluczowych klientów i stąd właśnie wynikają nasze projekty inwestycyjne, m.in. rewers Odcinka Wschodniego. Planowany rewers zwiększy elastyczność pracy naszego systemu – umożliwi, w przypadku zmniejszenia dostaw z Rosji, wykorzystanie bazy w Adamowie jako bazy magazynowej, daje również potencjalną możliwość realizacji tłoczeń na Białoruś i Ukrainę. Opracowana została analiza techniczna rewersu Odcinka Wschodniego i obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do realizacji projektu.  Aby umożliwić tłoczenie z Bazy Miszewko Strzałkowskie do Bazy w Adamowie niezbędna jest przebudowa infrastruktury technologicznej w obu bazach  i pośrednich stacjach pomp. W oparciu o przeprowadzoną analizę założono dwuetapową realizację przebudowy infrastruktury technologicznej. Realizacja pierwszego etapu umożliwi przesył ropy w kierunku wschodnim na poziomie 15 mln ton/rok. Realizacja drugiego etapu związana z przebudową infrastruktury na pośrednich stacjach pomp, co pozwoli na osiągniecie przesyłu na poziomie 21mln ton/rok.  Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację planowanej przebudowy, w tym pozyskanie projektów budowlanych z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja projektowa na realizację planowanej przebudowy powinna być gotowa w lutym 2018 roku. Realizację robót zaplanowano na lata 2018-2022.

W maju doszło do nielegalnego odwiertu na jednym z ropociągów zarządzanych przez PERN. Jakie spółka podjęła działania, aby uniknąć w przyszłości takim zjawiskom?

Jednym z kluczowych zadań PERN S. A. pozostaje zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa przesyłu ropy naftowej. Nieodłącznym elementem  towarzyszącym każdemu procesowi przemysłowemu  jest ryzyko występowania awarii. Z tego powodu PERN S.A. podejmuje szereg działań, w wielu obszarach, których celem jest minimalizacja ryzyk oraz ograniczenie negatywnych skutków takich zdarzeń, ze szczególną troską o środowisko naturalne. Dbałość o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury Spółki, ochrony  przeciwpożarowej, przebiegu procesów technologicznych pozostaje jednym z priorytetowych działań. Obejmuje również prace koncepcyjne, a także wdrożeniowe nowych metod i systemów  zabezpieczających przed występowaniem takich zdarzeń.

Rozmawiał Bartłomiej Sawicki