Autor: Igor Wasilewski
Po kryzysie chlorkowym uznaliśmy, że należy zacząć traktować bazę przesyłową ropy w Adamowie również jako bazę magazynową […]
Musimy zrobić wszystko, aby solidarnie w ramach UE przestać korzystać z ropy naftowej dostarczanej ze Wschodu. To na dziś wydaje się skutecznym […]
Nawet w okresie transformacji energetycznej ropa nie zniknie całkowicie. Rafinerie, zwłaszcza sektor petrochemiczny będzie jej nadal potrzebował […]
PERN finalizuje rozbudowę magazynów ropy naftowej w Gdańsku. – W kwestii możliwości magazynowania ropy naftowej został nam jeszcze do […]
– Kryzys chlorkowy w związku z dostawami ropy z Rosji zweryfikował pozytywnie nasze plany dotyczące budowy zbiorników na ropę naftową […]
Rośnie udział ropy importowanej do Polski drogą morską, jednak kluczowym elementem, który dziś decydować będzie o realnej dywersyfikacji jest […]
PERN, potentat na krajowym rynku logistyki naftowej, który realizuje właśnie program megainwestycji, w ciągu najbliższych czterech lat wybuduje […]
Polityka rządu dotycząca infrastruktury naftowej, która została przyjęta w zeszłym roku, stawia przed PERN nowe wyzwania. Przede wszystkim […]
PERN chce zwiększać konkurencyjność, ale i budować infrastrukturę strategiczną. Musi pogodzić wymogi konkurencyjności oraz polityki […]
O przyszłości i perspektywach dla rozwoju w Polsce rynku paliw oraz spółki PERN mówił jej prezes, Igor Wasilewski podczas zorganizowanej w […]
Rozbudowa terminalu naftowego,  przyszłość ropociągu Odessa Brody – Gdańsk oraz rewersowe połączenie ropociągu między Polską a […]