PSG zgazyfikowała miasto i powiat Bielsk Podlaski

15 lutego 2021, 07:00 Alert

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła gazyfikację miasta i powiatu Bielsk Podlaski wartą ponad 21 mln zł korzystając z dofinansowania środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wartymi 5,7 mln zł.

Infrastruktura PSG. Fot. Polska Spółka Gazownictwa
Infrastruktura PSG. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

– Efektem realizacji projektu jest ponad 25 km gazociągów oraz dwie stacje gazowe. W pierwszej fazie prac wybudowano gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia o długości 15,87 km relacji Wyszki – Bielsk Podlaski oraz dwie stacje gazowe: w m. Wyszki o przepustowości 10 000 m3/h oraz w m. Bielsk Podlaski o przepustowości 5 000 m3/h. Następnie na terenie Bielska Podlaskiego wybudowano sieć rozdzielczą o długości ponad 9,3 km – czytamy w komunikacie.

PSG informuje, że realizacja inwestycji przynosi korzyści w wymiarze środowiskowym, ekonomicznym oraz społeczno-gospodarczym. – Przede wszystkim umożliwia mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski i powiatu bielskiego ogrzewanie domów gazem ziemnym, ale także poprzez znaczne ograniczenie stosowania paliw stanowiących źródło niskiej emisji poprawia stan środowiska naturalnego, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne oraz stwarza lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w tym rejonie. Realizacja inwestycji strategicznej to również rozwój infrastruktury gazowej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. Zakończona inwestycja wpisuje się w kierunki i cele polityki energetycznej państwa – czytamy w materiale PSG. – Finalizacja tego przedsięwzięcia obrazuje konsekwentne i realne działania inwestycyjne Polskiej Spółki Gazownictwa w rozwój terenów, które czekały na gazyfikację od dziesięcioleci. PSG wdraża w życie bardzo rozbudowany plan gazyfikacji tzw. białych plam, czyli rejonów w całym kraju, gdzie  gaz do tej pory nie docierał.

Polska Spółka Gazownictwa/Wojciech Jakóbik

PSG pomoże zbudować pierwszy wodorociąg w Polsce i nie tylko