Polska stawia na anglosaski model rynek mocy

4 lipca 2016, 12:57 Alert
ważne energia elektro

(Wojciech Jakóbik)

Podczas konferencji pt. Rynek mocy – projekt rozwiązań funkcjonalnych, która odbyła się w Ministerstwie Energii RP, szef resortu Krzysztof Tchórzewski przedstawił założenia polskiej propozycji w tym zakresie. Spotkanie miało otworzyć proces konsultacji projektu. W konferencji udział wzięli m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski, a także przedstawiciele innych resortów i branży.

Tomasz Dąbrowski, zastępca dyrektora departamentu energetyki w Ministerstwie Energii przedstawił założenia polskiej koncepcji rynku mocy, która zostanie przekazana do konsultacji w celu stworzenia odpowiedniej ustawy.

W prezentacji podkreślono, że dla bezpieczeństwa dostaw energii kluczowa jest odpowiednia infrastruktura sieciowa, wystarczająca ilość mocy wytwórczych i dostępność paliw. Rynkowe mechanizmy zapewniające wystarczalność generacji to ceny energii i rezerw mocy. Możliwa jest także płatność za moc, jako odrębny towar rynkowy.

Rynek w obecnym kształcie nie zapewnia sygnałów. Działania doraźne to poprawa wyceny energii i rezerw mocy, wprowadzenie rezerwy strategicznej. Docelowym rozwiązaniem ma być scentralizowany rynek mocy. To według resortu najbardziej efektywne ekonomicznie rozwiązanie gwarantujące wymagany poziom bezpieczeństwa dostaw. Jest ono zastosowane w Wielkiej Brytanii i USA.