Polska liczy na współpracę z USA w energetyce jądrowej

14 lutego 2020, 15:45 Alert
Polsko-amerykańskie spotkanie dot. współpracy w zakresie energii. Fot.  Ministerstwo Klimatu
Polsko-amerykańskie spotkanie dot. współpracy w zakresie energii. Fot. Ministerstwo Klimatu

„USA są naszym głównym partnerem w obszarze energii, a współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie ma dla nas strategiczne znaczenie” – podkreślił wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania z Wilburem Rossem, sekretarzem handlu USA. W spotkaniu, które odbyło się 14 lutego 2020 r., uczestniczył także pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas spotkania z Wilburem Rossem, sekretarzem handlu USAWiceminister klimatu zwrócił uwagę, że zdaniem Polski przejście do gospodarki niskoemisyjnej powinno być ewolucyjne.

„Oprócz samej transformacji ważne jest również zapewnienie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i utrzymania konkurencyjności wytwarzanych produktów” – powiedział.

Współpraca w sektorze gazu

Obecny podczas spotkania pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podkreślił, że Polska konsekwentnie realizuje politykę zwiększania niezależności energetycznej poprzez dywersyfikację źródeł, kierunków i dostawców gazu ziemnego.

Wiceminister klimatu zaznaczył, że w kontekście bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego Polska przywiązuje dużą wagę do współpracy z USA, w tym w zakresie dostaw LNG. Jak dodał minister Naimski USA to ważny stabilizator bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

„Kontrakty na dostawę skroplonego gazu ziemnego, podpisane w latach 2017-2019, są namacalnym wyrazem rozwijającej się współpracy” – dodał minister Naimski.

Współpraca w zakresie energetyki jądrowej

Podczas rozmowy z sekretarzem handlu USA Wilburem Rossem pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski wskazał także, że energia jądrowa ma być ważnym elementem polskiego miksu energetycznego w kontekście wyzwań dla Polski związanych z celami polityki energetycznej i klimatycznej UE.

„Polska jest zainteresowana pogłębieniem dwustronnej współpracy strategicznej w dziedzinie energii jądrowej i rozwojem współpracy w tym obszarze między firmami z Polski i USA” – zaznaczył.

Polsko – amerykańska współpraca przy offshore

Jak podkreślił wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński również morska energia wiatrowa to strategiczny projekt dla Polski na drodze do niskoemisyjnej transformacji sektora energetycznego.

„Polska prowadzi intensywne działania w tym obszarze, których efektem jest przygotowanie projektu ustawy o promocji wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jej celem jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwój tego sektora” – powiedział.„Jesteśmy otwarci na inwestorów zagranicznych zamierzających inwestować w projekty offshore w Polsce” – dodał minister Naimski.

W połowie stycznia br. został opublikowany projekt ustawy, który ma wesprzeć projekty offshorowe w Polsce. Zgodnie z nim model wsparcia dla morskich farm wiatrowych ma się opierać na kontrakcie różnicowym, stosowanym przy innych OZE. Inwestorzy będą mieli też obowiązek korzystania z lokalnego łańcucha dostaw i płacić specjalny podatek.

Również w styczniu Agencja Rozwoju Przemysłu i General Electric podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały współpracę przy produkcji i usługach związanych z nowoczesnymi źródłami energii m.in. morskimi farmami wiatrowymi. Agencja informowała wówczas, że wkrótce, realizowane projekty morskich farm wiatrowych o mocy 5,5 GW uzyskają decyzje środowiskowe. Turbiny o mocy 7,1 GW mają już wydane warunki przyłączenia do sieci.

Polsko-amerykańska współpraca

Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu, zwrócił też uwagę że rozwój dialogu energetycznego między Polską a USA przebiega bardzo dobrze.

„Nasza współpraca w zakresie energii ma ogromny potencjał, o czym świadczy także obecność na dzisiejszym spotkaniu ministra Naimskiego. Mamy nadzieję, że owocna współpraca na poziomie administracyjnym obu krajów przełoży się na jeszcze szerszy rozwój współpracy w dziedzinie biznesu, głównie w zakresie gazu ziemnego i rozwoju energii jądrowej” – powiedział.

Ministerstwo Klimatu