Polska uspokaja Czechów w sprawie Elektrowni Turów

18 lutego 2016, 15:45 Energia elektryczna
szyszko

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, spotkał się dziś z Richardem Brabcem, ministrem środowiska Czech. W agendzie rozmów znalazły się m.in.: polityka klimatyczna, poprawa jakości powietrza na granicy polsko-czeskiej oraz ewentualny wpływ kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów na czeskie wody podziemne.

Spotkanie ministrowie podsumowali na wspólnej konferencji prasowej.

W trakcie naszych rozmów poruszyliśmy wiele ważnych tematów dla obu stron. Wymieniliśmy się, między innymi, poglądami na temat skutecznej realizacji polityki klimatycznej. Zgodziliśmy się, że Unia Europejska powinna być liderem w jej realizacji. Prowadzenie polityki klimatycznej musi się jednak odbywać przy poszanowaniu możliwości i specyfiki poszczególnych państw powiedział minister Jan Szyszko.

Minister Szyszko podkreślił, że Polska i Czechy mają duże doświadczenie w efektywnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Potwierdził również, że Polska będzie się starała do europejskiej polityki klimatycznej przenieść zapisy z Porozumienia Paryskiego dotyczące pochłaniania CO2 przez lasy.

O poprawie jakości powietrza

Kolejnym tematem rozmów ministrów była poprawa jakości powietrza w Polsce i Czechach. Ministrowie wymienili się doświadczeniami w tym obszarze. Strona polska przedstawiła flagowy projekt Ministerstwa Środowiska – program KAWKA, w ramach którego samorządy otrzymują wsparcie np. na wymianę starych pieców domowych na nowe, niskoemisyjne. Podobny projekt realizuje rząd Czech. Minister Brabec powiedział, że dzięki środkom z Unii Europejskiej do 2020 roku planują wymienić ponad 100 tys. starych pieców.

Ministrowie potwierdzili, że poprawa jakości powietrza jest dla nich bardzo ważna. Zapewnili o współpracy w tym obszarze.

Inne kwestie

W trakcie spotkania ministrowie rozmawiali także o ewentualnym wpływie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów na czeskie wody podziemne.Powołaliśmy specjalną komisję, która będzie monitorowała ten temat. Będziemy w stałym kontakcie ze stroną czeską, nic nie stanie się bez jej wiedzy – zapewnił minister Szyszko.

Minister Brabec podziękował za owocne spotkanie. Potwierdził, że zostały poruszone ważne tematy dla obydwóch stron. Zadeklarował także dalszą współpracę między rządami Polski i Czech.

Źródło: Ministerstwo Środowiska