Gaz-System: Polska będzie potrzebować ponad połowę więcej gazu głównie przez transformację energetyczną

19 marca 2021, 18:00 Alert

– Należy się liczyć z tym, że w perspektywie 10-13 lat popyt na gaz w Polsce wzrośnie o około 60 procent w ujęciu rocznym w stosunku do stanu dzisiejszego – powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień Polskiej Agencji Prasowej. Zaznaczył, że jeśli wziąć pod uwagę sezonowe wahania zużycia, w zimie ten wzrost może okresowo sięgać nawet 100 procent porównując doby szczytowe.

Prezes Gaz - System Tomasz Stępień. Oddanie do użytku gazociągu Lwówek - Odolanów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Prezes Gaz - System Tomasz Stępień. Oddanie do użytku gazociągu Lwówek - Odolanów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W ocenie Gaz-Systemu największy wzrost zapotrzebowania na gaz wynikać będzie z procesu transformacji w sektorze elektroenergetycznym. – W zależności od szybkości wzrostu rynku, powinniśmy zwiększyć w Polsce pojemności magazynów minimum od 700 mln m sześc. do 2,5 mld m sześc. w perspektywie ponad 10-letniej. Przeprowadzone analizy wskazują, że najbardziej optymalne będą magazyny typu kawernowego – postuluje Stępień. – Chcę podkreślić, że nasza rekomendacja nie określa ani lokalizacji, ani typu magazynu, ani podmiotu, który będzie realizował budowę. Wskazujemy jednak, że powinniśmy mieć w Polsce strategię rozbudowy magazynów gazu, wdrażaną równolegle z inwestycjami liniowymi Gaz-Systemu

Gaz-System zapowiada, że niebawem przedstawi Urzędowi Regulacji Energetyki aktualizację Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju systemu przesyłowego gazu, który zawiera prognozy zapotrzebowania na gaz oraz potrzebnych inwestycji.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Polska potrzebuje większych magazynów gazu (ANALIZA)