PZU zyskało 2 miliardy złotych po zakupie TFI Energia od PGE

19 lipca 2022, 12:15 Alert

PZU zawarło nową umowę z PGE. Spółka nabyła 100 procent akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia, dzięki czemu aktywa Grupy PZU wzrosły o 2 miliardy złotych.

PZU kupiło Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia

Polski Zakład Ubezpieczeń kupił od 100 procent akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia od Polskiego Grupy Energetycznej. Obie spółki realizują tym samym zaplanowane strategie. PZU zwiększa swoje aktywa o 2 miliardy złotych, natomiast PGE skutecznie dąży do osiągnięcia założeń planu PGE do 2030 roku.

– Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in. wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80% względem roku 2020. To ten segment rynku finansowego, w którym chcemy rozwijać nasz biznes także w drodze akwizycji. Zakup TFI Energia, które zbudowało relacje z wyjątkową grupą klientów, w połączeniu z naszym doświadczeniem i skalą działalności w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych, daje możliwość uzyskania efektów synergii i zbudowania wartości dodanej dla Grupy PZU oraz zapewnienia klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu i innych korzyści – powiedziała prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzało Pracowniczymi Programami Emerytalnymi dla pracowników energetyki, a w PGE jest około 15 tysięcy osób, które korzystają z polityki PPE. Przejęcie TFI przez PZU ma być korzystne dla pracowników spółek PGE, którym mają dostać większy wybór produktów emerytalnych.

PGE porządkuje swoje struktury żeby móc skupić się na podstawowych działaniach związanych z energetyką. – TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i koncentracji na działalności podstawowej, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej – powiedział prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski.

Polska Grupa Energetyczna/Maria Andrzejewska

PGE zwiększyła moc zainstalowaną farm wiatrowych o 12 procent