PGE zwiększyła moc zainstalowaną farm wiatrowych o 12 procent

14 lipca 2022, 12:00 Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że akwizycja trzech elektrowni Radzyń, Ścieki i Jóźwin pozwoliła jej zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych o 12 procent, do ponad 772 MW.

Farma wiatrowa PGE w Radzyniu Chełmińskim. Fot. Jędrzej Stachura
Farma wiatrowa PGE w Radzyniu Chełmińskim. Fot. Jędrzej Stachura

Polska Grupa Energetyczna kupiła trzy farmy wiatrowe w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Spółka zapowiada, że dzięki planowanej nowelizacji tzw. ustawy odległościowej jest szansa na szybkie uruchomienie kolejnych projektów o łącznej mocy ok. 150 MW.

Strategia koncernu zakłada neutralność klimatyczną do 2050 roku, a do końca dekady 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych.

– Wiatr jest źródłem niestabilnym, ale ogólnie dostępnym. Jego znaczenie będzie rosło dzięki coraz efektywniejszym technologiom wytwarzania. W obliczu wojny na Ukraine i konieczności uniezależniania się od importu węglowodorów z Rosji, na inwestycje w źródła odnawialne musimy patrzeć również jako na element budowania niezależności energetycznej – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski.

W ramach akwizycji PGE kupiła łącznie 32 wiatraki o mocy od 2 do ponad 3 MW każdy. Ich średnioroczna produkcja na poziomie 240 GWh pozwoli zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina.

Wszystkie nabyte farmy posiadają długoterminowe umowy na sprzedaż zielonej energii elektrycznej, które zabezpieczają wyprodukowane wolumeny do 2030 roku. Dodatkowo farmy będą korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów, odpowiednio do 2027 roku (FW Ścieki) i 2030 roku (FW Radzyń oraz FW Jóźwin).

– Zakup trzech farm wiatrowych w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim to nie koniec naszych planów inwestycyjnych. Będziemy je realizować dwutorowo. Z jednej strony zamierzamy budować nowe elektrownie, z drugiej zaś pozyskiwać gotowe projekty takie jak ten w Radzyniu Chełmińskim. W pierwszym przypadku bardzo duże ułatwienie przyniesie planowana nowelizacja tzw. ustawy odległościowej. Pozwoli ona uruchomić zamrożone dotychczas inwestycje. PGE posiada ok. 150 MW mocy w takich projektach w bardzo dobrych lokalizacjach, z czego większość znajduje się w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

PGE Energia Odnawialna posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz pięć farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 415,48 MW.

Jędrzej Stachura

PKN Orlen będzie pozyskiwać 4,5 GW energii z nisko i zeroemisyjnych źródeł