PGE Kogeneracja notuje wzrost zysków ze sprzedaży energii o prawie 2 mln złotych

20 września 2022, 13:00 Alert

PGE Kogeneracja przedstawiła wyniki pierwszego półrocza 2022 roku. Wzrost zysków ze sprzedaży energii elektrycznej o prawie 2 miliony złotych.

Sieć ciepłownicza PGE Toruń. Fot. PGE EC
Sieć ciepłownicza PGE Toruń. Fot. PGE EC

Wyniki PGE Kogeneracja w I półroczu 2022 roku

Zyski operacyjne PGE Kogeneracja po pierwszym półroczu 2022 roku pozostają na porównywalnym poziomie do tego samego okresu ubiegłego roku. Wynik EBITDA utrzymuje się na poziomie 188 milionów złotych. Spadł natomiast zysk netto, z 83 milionów do 78 milionów złotych.

– Pomimo nieprzewidywalnych uwarunkowań geopolitycznych mających znaczący wpływ na naszą działalność, w tym istotnemu wzrostowi kosztów zakupu praw do emisji CO2, w pierwszym półroczu osiągnęliśmy porównywalny zysk operacyjny w stosunku do 2021 roku – podkreśla prezes PGE Kogeneracja Andrzej Jedut.

Ze względu na kryzys energetyczny oraz wzrost cen energii, zyski spółki wzrosły o 196 milionów złotych. Sprzedaż ciepła w sezonie letnim spadła o 11 milionów złotych, ze wzrost średniej temperatury.

– Trudne warunki, w jakich znajduje się obecnie sektor energetyczny są istotnym wyzwaniem dla naszej działalności. Dzisiaj robimy wszystko, by odpowiednio przygotować się do sezonu zimowego – dodaje Andrzej Jedut.

PGE zaobserwowała wzrost kosztów na zakup uprawnień do emisji CO2. Koszty te wzrosły o 153 miliony złotych rok do roku i stanowią obecnie 36 procent kosztu własnego sprzedaży PGE.

PGE Kogeneracja/Maria Andrzejewska

PGE Baltica rozpoczęła badania środowiskowe na potrzeby morskiej farmy wiatrowej