URE nałożył obowiązek informacyjny na PSG

19 grudnia 2022, 09:15 Alert

Polska Spółka Gazownictwa będzie informować o „planie wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego” przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Tłumaczy, że to rutynowa i standardowa procedura, która nie oznacza wprowadzenia żadnych ograniczeń.

Infrastruktura PSG. Fot. Polska Spółka Gazownictwa
Infrastruktura PSG. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że na zlecenie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będzie przekazywać odbiorcom informacje związane z zatwierdzeniem przez URE „Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego”. PSG podkreśla, że taka informacja jest wysyłana standardowo każdego roku i nie oznacza wprowadzenia żadnych ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Przesyłanie pism z informacją o zatwierdzeniu przez URE planu ograniczeń jest corocznym komunikatem wysyłanym  przez wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Jak podkreśla PSG, nie ma to związku z bieżącą sytuacją rynku gazu.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 2021 roku w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549] ewentualną decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje Rada Ministrów, na wniosek właściwego ministra.

Szczegółowe informacje na temat planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego i podstawy prawnej tego działania można znaleźć tutaj.

Polska Spółka Gazownictwa/Maria Andrzejewska 

Ceny energii w 2023 roku zamrożone i tak wzrosną. URE zatwierdził taryfy